Меню сайту

ВхідГотуючись до диктанту, намагайтеся дотримуватися таких порад:

1. Систематично повторюйте правила орфографії та пунктуації.

2. Закріплюйте набуті навички за допомогою вправ, самодиктантів, виявляйте прогалини у знаннях. Зверніться до підручників з сучасної української мови для загальноосвітніх шкіл та середніх навчальних закладів, до різноманітних довідників з українського правопису, орфографічного словника.

3. Працюйте над помилками, аналізуйте і пояснюйте причини неправильних написань.

4. Вдумливо, а не механічно завчайте правила, застосовуйте їх у писемному мовленні.

5. Намагайтеся досягти автоматичної навички грамотного письма. Це можливо за умови вміння переносити певне правило на конкретну мовну одиницю.

6. Вчіться писати текст з чужого голосу, оскільки на екзамені вступник уперше чутиме диктування певного екзаменатора.

7. Не забувайте про правила орфографії, що інколи не збігаються з нормами вимови. Так, чуємо [з у с т р'і ч а'й у ц': а], а пишемо - зустрічаються. Крім того, розрізняйте у мовленні паузи й певну інтонацію, яким на письмі відповідають певні розділові знаки.

8. На екзамені будьте зосередженими, вдумливими, спокійними і цілеспрямованими. Пам'ятайте правила проведення диктанту. Спочатку читають увесь текст. Потім кожне речення окремо і повільно (якщо речення довге, його членують на окремі складники). Після цього речення читають цілком. Наприкінці текст диктанту звучить знову з невеликими паузами після кожного речення.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАВОПИСНИХ (ОРФОГРАФІЧНИХ І ПУНКТУАЦІЙНИХ) ЗНАНЬ І УМІНЬ АБІТУРІЄНТІВ

Основною   формою   перевірки   орфографічної   та   пунктуаційної грамотності абітурієнтів є контрольний текстовий диктант.

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені в середній загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступеня орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється за традиційною методикою.

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв:

 • орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;
 • виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні помилки:
  1. на правила, які не включені до програми;
  2. у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота;
  3. у передачі так званої авторської пунктуації;
 • повторювані помилки (помилка у тому самому слові, яке повторюється в диктанті кілька разів), вважається однією помилкою;
 • однотипні (помилки на те саме правило), але в різних словах, вважається різними помилками;
 • розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі:
  1. у винятках з усіх правил;
  2. у написанні великої букви в складних власних назвах;
  3. у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
  4. у випадках, коли замість одного знака поставлений інший;
  5. у випадках, що вимагають розрізнення не і ні;
  6. у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності;
  7. у заміні українських букв російськими;
 • п’ять виправлень прирівнюється до однієї помилки;
 • орфографічні та пунктуаційні на неопрацьовані правила виправляються, але не враховуються.


НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ ДИКТАНТУ

1

15-16

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

2

10

1

11

1(негруба)

12

-

Для оцінювання письмової мовної кваліфікації абітурієнтів передбачається диктант, робота над яким триває одну астрономічну годину.

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти