Меню сайту

ВхідПоказники обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців в КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж
імені І.С. Нечуя-Левицького» у 2018 році.

Базова загальнасередня освіта (9 класів)

денна форма навчання

 

№ з/п

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

Регіональне замовлення

1

012 Дошкільна освіта

50

20

2

013 Початкова освіта (Англійська мова)

50

20

3

013 Початкова освіта (Інформатика)

50

20

4

231 Соціальна робота

30

20

5

081 Право

50

-

6

051 Економіка

35

-

7

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

30

15

8

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

30

20

9

014 Середня освіта (Фізична культура)

30

25

 

Разом:

355

140

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти