Меню сайту

ВхідДо уваги вступників!

Проходження практики відбудеться у такі строки:

з 13.08 по 24.08 вступники спеціальностей: Право, Середня освіта (Образотворче мистецтво), Початкова освіта. Інформатика, Дошкільна освіта;

з 20.08 по 31.08 вступники спеціальностей: Середня освіта (Фізична культура), Середня освіта (Музичне мистецтво), Початкова освіта. Англійська мова, Соціальна робота.

 


 

 

Оголошення

Поселення студентів I курсу відбуватиметься 29.08. – 30.08.2018р.

   Поселення студентів II- IV курсів 31.08. - 01.09.2018р.

Порядок поселення в гуртожиток

  • Одержати ордер на поселення (в гуртожитку).
  • Укласти договір про наймання житлового приміщення ( студенти укладають договір особисто, при наявності паспорта, ID - картки ).
  • Оплатити проживання за гуртожиток у відділенні Ощадбанку за I семестр 2018/2019 н. р. – 1950 грн. (390 грн. за місяць). Реквізити є в договорі та відділенні Ощадбанку.
  • Пройти місцевий медичний огляд (у гуртожитку).
  • Для студентів І курсів за наявності медичної довідки форми 0-86у.
  • Для студентів ІІ – IV курсів обов’язково мати медичну довідку з лікарні.
  • Зареєструватися у завідуючого гуртожитком.                                                            
 
Практичний психолог - Батькам

   Сучасні діти часто вражають батьків зростанням проявів неслухняності, впертості, агресивності, небажанням навчатися тощо. Дуже часто батьки думають, що діти потребують уваги, поки вони маленькі, а з часом це вже зайве, оскільки вони дедалі довше перебувають у школі та з друзями. Натомість підліток гостро потребує уваги дорослих, що, проте, має свої особливості.

Дитина ніби хоче нам сказати: «Облиште мене, але не залишайте саму!», а батьки нама­гаються стримати її активність і самостійність, часто в авторитарній формі висловлюються про її друзів та інтереси й намагаються по-своєму планувати її дозвілля. Закономірно, що недовіра й неувага до життя підлітка призводять до роз­риву між дітьми та батьками.

Подивімося на це з погляду фізіології. Отже, ми маємо справу з підлітковим віком. У під­літковому віці провідними видами діяльності є міжособистісне спілкування з дорослими й ро­весниками, суспільно корисна праця і навчання, що позитивно позначаються на розвитку психіки та особистості загалом.

І знову ми повертаємось до того, наскіль­ки важливе спілкування з дитиною. Проте ви, мабуть, помічали за собою, що спілкування з дитиною складається дедалі складніше.

Підлітковий вік характеризується такими спе­цифічними новоутвореннями, як почуття дорос­лості та потреба в самоствердженні.

 

Почуття дорослості в підлітковому віці.

Розвиток дорослості є процесом становлення готовності дитини до життя в суспільстві. Він пе­редбачає засвоєння суспільних вимог до особис­тості, діяльності, стосунків і поведінки дорослих. Становлення дорослості відбувається по-різному. Підліток краще, ніж молодший школяр, розуміє себе, може аналізувати власні вчинки, хоча йому ще важко передбачати їх наслідки. Його поведін­ка більш осмислена, не така імпульсивна, як у молодшого школяра, він краще володіє собою. Водночас у підлітків посилюється негативізм до будь-яких вимог дорослих, яскраво виявляються ознаки емансипації, намагання будь-що демон­струвати власну незалежність.

 

Потреба підлітка в самоствердженні.

Потреба підлітка в само­ствердженні настільки сильна, що задля визнан­ня ровесниками підліток готовий поступитися своїми поглядами та переконаннями, здійсню­вати вчинки всупереч своїм моральним наста­новам. Втратити авторитет в очах друзів, відчути посягання на свою честь і гідність є найбільшою трагедією для підлітка, що може призвести аж до суїциду (самогубства). Тому він бурхливо реагує на нетактовні зауваження учителя в присутності друзів, вважаючи це приниженням своєї осо­бистості. На цій основі нерідко виникають кон­флікти між дітьми й педагогами.

 

Взаємини підлітків та дорослих.

Підліток прагне діяти та виглядати як дорос­лий, мати його права і можливості. Тому його розвиток супроводжується постійним рівнян­ням на дорослого. Саме в спільній діяльності дорослий має реальні можливості впливати на становлення особистості підлітка, його дорослі­шання. І надзвичайно важливо зайняти правиль­ну позицію в стосунках із дитиною. Для підлітка характерна зміна ставлення до дорослих. Він по­чинає критичніше оцінювати їх слова і вчинки, аналізувати поведінку, стосунки та соціальну по­зицію. Однак вимоги підлітка до дорослого дещо суперечливі. Він прагне самостійності, протестує проти опіки, контролю й недовіри, відчуваючи, водночас, тривогу й страх перед необхідністю долати проблеми, сподівається на допомогу й підтримку дорослого, але не завжди відверто зізнається в цьому. Важливе значення для під­літка має спільна діяльність із дорослими, орга­нізована на основі єдності інтересів і захоплень. У підлітковому віці дитина прагне зрозуміти, що означає бути дорослим, проводить паралелі між вчинками дорослих і своїми. Підліток зауважує їхні прорахунки та помилки, нестерпно ставиться до спроб принизити його. Та якщо дорослі ви­знають свої помилки, діти щиро їх вибачають. Часто предметом критики (заслуженої і незаслуженої) стає педагог, якого інколи учні звину­вачують у несправедливості. У зв'язку з появою в дітей підліткового віку нових психологічних особливостей, інколи їхні стосунки з дорослими супроводжуються конфліктами та негативними формами поведінки, зокрема проявами грубості й упертості» Це пов'язано, зазвичай, із прагненням до самостійності, яке дорослі не сприймають і не підгримують. Підлітки хочуть, щоб на їхні думки, бажання й настрої зважали, не терплять недовіри, байдужості, насмішок, нотацій, особливо в при­сутності друзів. Компетентні, досвідчені батьки й педагоги знають, що передбачити та попередити конфлікт легше, ніж подолати його наслідки.

 

Актуально

До уваги вступників!


Накази зарахування розміщено у розділі "Вступнику"

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти