Меню сайту

ВхідВимоги до виконання завдань творчого конкурсу

Перевірка рівня знань з основ теорії музики (виконання теоретичних та практичних завдань з музичної грамоти та сольфеджіо)

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти з музичною освітою)

Вступник повинен:

 • продемонструвати навички запису музичного чи ритмічного диктанту;
 • визначити на слух інтервали та їх обернення, види мажору та мінору, види тризвуків та їх обернення, домінант септакорд із розв’язанням;
 • побудувати від заданої ноти інтервали, види мажору та мінору, акордів та їх обернень;
 • знати теоретичні питання з курсу «Елементарна теорія музики».

Перевірка загальних музичних знань, музично-слухових даних

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти, які не мають музичної освіти)

Вступник повинен:

 • розкрити власні природні музично-ритмічні здібності, музичний слух та музичну пам’ять;
 • відтворити голосом задану музичну фразу;
 • відтворити метр і ритм знайомої мелодії;
 • почути і відтворити голосом нижній і верхній звук заданого інтервалу,  повторити ритмічний малюнок.

Перевірка вокальних даних.

Вступник повинен:

 • виконати два вокальних твори: 1твір - а capella, 2 твір - під власний супровід або під фонограму (USB флеш-носій, СD - для вступників, які не володіють музичним інструментом);
 • продемонструвати володіння співацьким голосом, вокальну культуру,
 • чистоту інтонації й ритмічність;
 • володіти динамікою та засобами виразності;
 • передати художньо-емоційний образ вокального твору;
 • розкрити зміст музичного твору та композиторський задум.

Гра на музичному інструменті (баян, акордеон, фортепіано, бандура, скрипка)

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти з музичною освітою)

Вступник повинен:

 • виконати два різнохарактерні за стилем та жанром твори;
 • володіти динамікою та засобами виразності;
 • володіти різними видами техніки;
 • розкрити зміст музичного твору та композиторський задум;
 • емоційно передати художній образ музичного твору.

Вимоги до вступника

на спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Вимоги до системи знань, умінь і навичок:

 • наявність обсягу знань, умінь і навичок у розрізі базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти, що засвідчуються документом про відповідну освіту;
 • загальна ерудиція;
 • наявність музичних здібностей, схильність до творчої музичної діяльності;
 • вільне володіння українською мовою.

Вимоги до особистісних якостей вступника:

 • світоглядна і моральна спрямованість, дотримання моральних принципів та загальнолюдських ідеалів, правових норм;
 • мотивація на професійну діяльність типу «людина – людина» ; бажання працювати з людьми, надавати їм допомогу, бути корисним іншим людям;
 • здатність вільно спілкуватись з людьми;
 • соціальна орієнтація –  здатність розбиратися в міжособистісних стосунках;
 • здатність планувати власну діяльність, передбачати наслідки власних дій, об'єктивно оцінювати себе;
 • емпатія: здатність співчувати, співпереживати;
 • емоційна врівноваженість, витримка, уміння володіти собою, контролювати власну поведінку, вияв почуттів;
 • сформованість художньо-виконавських дій:  виразне, емоційне виконання
 • музичної програми;
 • сформованість виразних і мовних дій: виразність, чіткість, зв’язність, темп мовлення;
 • початкові знання в різних галузях мистецтва, артистизм.

Протипоказання:

 • відсутність музичних даних;
 • дефекти мовлення;
 • виражені фізичні вади (глухота, сліпота, порушення опорно-рухового апарату);
 • інтровертованість особистості - замкнутість, нетовариськість, відсутність інтересу до інших людей.

Рекомендований репертуар з перевірки вокальних даних

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти з музичною освітою)

Українські  народні  пісні

 • Пливе човен. Українська  народна пісня в обр. М. Леонтовича.
 • Пусти ж мене, мамо. Українська  народна пісня.
 • Не питай, чому в мене заплакані очі. Українська  народна пісня.
 • Ніч яка місячна. Українська народна пісня.
 • Ой якби я горе знала. Українська народна пісня. Збірник Я. Бігдая.
 • Несе Галя воду. Українська  народна пісня.
 • Лугом іду, коня веду. Українська народна  пісня.
 • Од Києва до Лубен. Українська народна пісня.
 • Ой у лузі червона калина. Українська народна  пісня
 • Ой ходить сон. Українська народна пісня  
 • Їхав козак на війноньку. Українська  народна пісня.
 • А вже весна. Українська народна пісня  в обр. К. Стеценка.
 • Чом ти не прийшов. Українська  народна  пісня
 • Журавель. Українська  народна  пісня  в обр. К. Стеценка.
 • Котику сіренький. Українська народна  пісня в обр. М. Вериківського.   
 • Ой  ходила  дівчина бережком. Українська  народна  пісня.
 • Ой сивая зозуленька. Українська народна пісня.                        
 • Ніхто ж не винен. Українська народна пісня в обр. А. Єдлічки.
 • Ой, єсть в лісі  калина. Українська народна пісня .
 • Колискова ( Ой ти, коте, не гуди).Українська нар. пісня в обр. О. Рубця.
 • Ой у лузі  червона калина. Українська народна пісня.
 • Ой на горі та й женці жнуть. Українська народна пісня.
 • Взяв би я бандуру. Українська народна пісня.
 • Щебетала пташечка. Українська народна пісня.
 • Вийшли в поле косарі. Українська народна пісня.
 • Ой на горі жито сидить зайчик. Українська народна пісня.
 • Гей, там на горі Січ іде. Українська нар. пісня в обр. Я. Степового.
 • Ой летіла зозуленька. Українська народна пісня в обр. В. Войта.
 • Веснянка. Українська  народна  пісня  збірник  О. Рубця
 • Ой піду я до млина. Українська народна пісня в обр. М. Лисенка.
 • Як діждемо літа. Українська народна пісня.
 • Ой літає соколонько. Українська народна пісня.
 • Вербовая дощечка. Українська народна пісня.

Вокальні  твори  українських  та  зарубіжних  композиторів

 • Пісня  про  рушник. Музика П. Майбороди, слова А. Малишка.
 • Чорнобривці. Музика В. Верменича, слова М. Сингаївського.
 • Захід сонця. Музика Е. Гріга.
 • Родина. Музика О. Злотника.
 • Не щебечи, соловейко. Музика М. Глінки, слова В. Забіли.
 • Вечірня пісня. Музика К. Вебера, обр. В. Попова.
 • Зоре моя вечірня. Музика Я. Степового, слова Т. Шевченка.
 • Тихий вечір, неба шати. Музика Р. Шумана.
 • Гуде  вітер вельми в полі. Музика М. Глінки, слова  В. Забіли. 
 • Колискова. Музика В. Моцарта.
 • Зацвіла в долині. Музика Б. Фільц, слова Т. Шевченка.
 • Мальви. Музика В. Івасюка, слова Богдана Гури.
 • Виростеш ти, сину. Музика А. Пашкевича, слова В. Симоненка.
 • Облітав журавель. Музика Б. Фільц, слова Б. Воронька.
 • Заспівай мені, мамо. Музика В. Верменича, слова О. Богачука.
 • Зацвіла в долині. Музика А. Філіпенка, слова Т. Шевченка.
 • Мамина коса. Музика В. Хорта, слова І. Чернецького.
 • Це моя Україна. Музика М. Ведмедеря, слова А. Камінчука. 
 • Немає України без калини. Музика М. Ведмедері.
 • Наша  мова. Музика М. Ведмедеря, слова В. Кленця.
 • Ти в моєму серці, Україно. Музика І. Кутного, слова Б. Олійника. 
 • Не цурайся пісні. Музика В. Кравчука, слова  М. Федунця.
 • Деревце роду. Музика М. Ведмедері, слова Н. Кир’ян.
 • Наша Україна. Музика М. Катричка , слова В. Кленця . 
 • Тече вода із-за гаю. Музика А. Філіпенка, слова Т.  Шевченка.
 • Калино весела. Музика  В. Верменича,  слова М. Сингаївського.
 • Мати сина колихала. Музика  Я. Степового.
 • Хустинка. Музика Я. Степового.
 • Веснянка. Музика Я. Степового, слова Л. Глібова.

Рекомендований репертуар з перевірки вокальних даних

( для вступників на основі базової загальної середньої освіти, які не мають музичної освіти)

 • Добрий день, матусю -Україно! Вірші Н. Рубальської, муз. В. Ведмедері.
 • Вийшли в поле косарі. Українська народна пісня.
 • Ой  на горі тай женці жнуть. Українська народна пісня.
 • Сіяв мужик просо. Українська народна пісня.
 • Диво-місто навпаки. Слова Ф. Млинченка, музика Ю. Шевченка.
 • Пісня Лисички. З опери «Коза-дереза» М. Лисенка.
 • Добрий день, людям на землі. Вірші і музика І. Танчака.
 • Гуде вітер вельми в полі. Слова. В. Забіли, музика М. Глінки.
 • Золота зіронька. Слова і музика Н. Май.
 • Український віночок. Слова І. Голяш, муз. Л. Стельмащука.
 • Чи не той Омелько. Українська народна пісня
 • Козацькому роду нема переводу. Слова М. Воньо, музика. М. Балеми
 • Рідна мова. Слова П. Осадчука , музика Б. Гірського.
 • Ой на горі та й женці жнуть. Українська народна пісня.
 • Веснянка. Слова А. Навроцького, музика  В. Філіпенка.
 • Їхав козак за Дунай. Українська народна пісня.
 • Ми - козаки. Слова і музика М. Назарця.
 • Червона калина. Слова і музика Н. Май.
 • Пісенька джури. Слова О. Кононенко, музика О. Жилінського.
 • Од Києва до Лубен. Українська народна пісня.
 • Диво осінь. Слова Л. Ратич, музика. А. Олєйнікової.
 • Будинок під блакитним дахом. Вірші В. Орлова, музика І. Кириліної.
 • Веселкова пісня. Слова В. Гутник, музика. О. Жилінського.
 • Колискова майбуття. Вірші і музика В. Дроботенка.
 • Мамині руки. Слова А. Орел, музика. О. Антоняка.
 • Краплини мрії. Слова І. Багрійчук, музика М. Рожка.
 • Веселка. Слова і музика Н. Май.
 • Музика. Слова. І. Боровик, музика. Ю. Рожкова.
 • Пісня про Україну. Слова і музика Н. Май.
 • Козацька пісня. Слова і музика А. Мігай.
 • Тихо над річкою. Слова С. Черкасенка, музика П. Батюка.
 • Чом ти не прийшов. Українська народна пісня.
 • Біля річки, біля броду. Українська народна пісня.
 • На нашій Україні. Музика і  вірші Н. Май.
 • Гей, ви, козаченьки. Слова В. Крищенка, музика Г. Татарченка.
 • Моя Україна. Слова Ю. Рибчинського, музика Н. Петраш.
 • Музика рідного дому. Слова  О. Вратарьова, музика О. Злотника.
 • Червона рута. Слова і музика В. Івасюка.
 • Одна калина. Слова В. Куровського, музика Р. Квінти.
 • Тече вода  з-під  явора. Слова . Шевченка, музика О. Злотника.

Орієнтовні варіанти програм творчого конкурсу

з гри на музичному інструменті

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти з музичною освітою)

Фортепіано

І варіант:

1. Г. Гендель. Куранта Фа-мажор.

2. О. Острова. Спогад.

ІІ варіант:

1. Л. Дюссек. Сонатина Соль мажор, тв.20,

2. Г. Пахульський. Прелюдія №1, тв.8.

ІІІ варіант:

 1. Д. Кабалевський. Етюд ля мінор,тв.27 №3.
 2. О. Євлахов. Маленька елегія.

Баян, акордеон

І варіант:

1. Укр. нар. пісня «Їхав козак за Дунай» в обр.О. Денисова.

2. Р. Глієр. Романс.

ІІ варіант:

1. Укр. нар. пісня «Ой, Марічко» в обр. М. Корецького.

2. Й.С. Бах. Арія C-dur.

ІІІ варіант:

1. Укр. нар. пісня « Кину кужіль на полицю» в обр. М. Різоля.

2. Укр. нар. пісня «Взяв би я бандуру» в обр. І. Берковича.

Бандура

І варіант:

1. Л.Бетховен. Німецький танець.

2. Укр.нар.пісня «У сусіда хата біла» в обр. М. Різоля.

ІІ варіант:

1. К. Ерделлі. Протяжна.

2. Н. Курило. Етюд.

ІІІ варіант:

1. А. Кореллі. Сарабанда.

2. Л. Матвійчук. Веселий ранок.

Орієнтовні практичні та теоретичні завдання

 з основ теорії музики (музичної грамоти та сольфеджіо)

(для вступників на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти з музичною освітою)

І варіант:

1. Дайте визначення музичного звуку та охарактеризуйте його властивості.

2. Побудуйте великі та чисті інтервали від заданої ноти.

3. Проінтонуйте натуральну мажорну гаму.

ІІ варіант:

1. Охарактеризуйте паралельні та одноіменні тональності.

2. Побудуйте мажорний та збільшений тризвук від заданої ноти.

3. Проінтонуйте гармонічну мажорну гаму.

ІІІ варіант:

1. Назвіть види мінорної гами та охарактеризуйте тетрахорди.

2. Побудуйте збільшений та зменшений тризвук від заданої ноти.

3. Проінтонуйте гармонічну мінорну гаму.

Орієнтовні практичні та теоретичні завдання

з перевірки загальних музичних знань, музично-слухових даних

( для вступників на основі базової загальної середньої освіти, які не мають музичної освіти)

І варіант:

1. Дайте визначення  поняття «музичний звук» та охарактеризуйте його    властивості.

2. Визначте види оркестрів та охарактеризуйте їх.

3. Перевірка музично-слухових даних.

ІІ варіант:

1. Поясніть поняття «динаміка музичного твору» та  назвіть динамічні відтінки.

2. Визначте стилі  та напрями сучасної музики.

3. Перевірка музично-слухових даних.

ІІІ варіант:

1. Охарактеризуйте прості музичні розміри.

2. Назвіть українських композиторів-класиків та охарактеризуйте їх творчість.

3. Перевірка музично-слухових даних.

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти