Меню сайту

ВхідДо уваги студентів!

з 1 січня 2019 року змінено банківські реквізити рахунків для зарахування коштів за освітні послуги!

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ УДКСУ у Богуславському районі

Код ЄДРПОУ: 02139630

р/рахунок: 

31553258122654 (для зарахування плати за навчання)

31550258222654 (для зарахування плати за гуртожиток)

 


 

 

22 лютого 2019 року (п'ятниця) о 10:00

відбудеться ХIV обласний фестиваль-конкурс художньої та музично-виконавської майстерності

«Юні таланти»

 

До участі у ХIV фестивалі-конкурсі запрошуються учні 8 та 9 класів загальноосвітніх шкіл, учні Дитячих музичних шкіл або шкіл мистецтв. Учасники можуть брати участь в одній або кількох номінаціях: академічний вокал, естрадний спів, інструментальне виконавство, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво.  

Детальніше >>>

Шановні користувачі бібліотеки коледжу – увага! В бібліографічному описі нові зміни, за новими правилами з 2015 року всі міста в описі пишуться повністю (без скорочення, як раніше К., Х.), тепер Київ та Харків.

Нові надходження до бібліотеки коледжу

( 2015 рік, вересень)

Фізико –математичні науки:

 1. Нарисна геометрія [Текст]: підручник/ В.Є.Михайленко, С.М.Ковальов, О.В. Кащенко; за ред. В.Є. Михайленка.- 3-тє вид., перероб. – Київ: ВД «Слово», 2013.- 304с.: іл.

 

Історія:

 1. Війна 1941-1945 [Текст]: альбом/ упоряд.: Т.О. Эмельянова та ін.; худож.- оформл. О.Д. Кононученко.- Харків: Фоліо,2014.- 270с.
 2. Історія європейської цивілізації. Рим [Текст]/ під. ред. Умберто Еко; пер. з італ.- Харків: Фоліо, 2014.- 1101 с.: іл.
 3. Тагліна, Ю.С. Михайло Грушевський [Текст]/ Ю.С.Тагліна.- Київ: ПАТ «ДАК Укрвидав поліграфія»,2014.- 128с.
 4. Тарковская-Гассанова, Н.С. Династия Тарковских [Текст]: историческая хроника/ И.С.Тарковская-Гассанова.- Київ: Україна,2014.- 400с.

 

Загально-педагогічні:

 1. Загальна педагогіка та історія педагогіки [Текст]: підручник/ К.В.Аймедов, В.В.Бабієнко, В.В.Сторожук.- Київ: ВД «Слово», 2014.- 352с.
 2. Психологія та педагогіка [Текст]: підручник/ С.Д.Максименко, М.Б.Євтух, Я.В.Цехмістер, О.О.Лазуренко, О.М.Немеш.- Київ: ВД «Слово»,2014.- 584с.

 

Дошкільне виховання:

 1. Березіна, О.М. «Грайлик»: парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі [Текст]/ О.М. Березіна, О.З. Гніровська, Т.А. Линник.- Тернопіль: Мандрівець, 2014.- 56с.
 2.  Богуш, А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі [Текст]: підручник/ А.М.Богуш, Н.В.Гавриш.- Вид. 2-е.- Київ: ВД «Слово»,2015.- 408с.
 3.  Гончаренко, А.М. Від душі до душі (світ природи Бориса Грінченка у творах для дітей)[Текст]: навч. –метод. посібник / А.М.Гончаренко.- Київ: ВД «Слово», 2015.-176с.
 4.  Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності [Текст]: монографія/ Н.В. Лисенко, І.М.Шоробура, Л.С.Пісоцька [та ін.]; за ред. проф. Н.Лисенко.- 3-тє вид., перероб. та доп.- Київ: ВД «Слово»,2015.- 472с.
 5.  Забезпечення наступності у навчально-виховній роботі ДНЗ і школи [Текст] /укл. Т.Т.Чала.- Харків: Вид. гр. «Основа»,2010.- 208с.
 6.  Концеренко, В.І. Педагогіка: опорні лекції [Текст]: навч.-метод. посібник/ В.І.Концеренко.- Богуслав, 2015.-142с.
 7.  Крутій, К.Л. Освітній простір дошкільного навчального закладу [Текст]: монографія: у 2-х частинах/ К.Л.Крутій.- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010.-Ч.2 : Концепція; Програма розвитку та освітні програми у ДНЗ.-284с.
 8.  Крутій, К.Л. Подорож у довкілля [Текст]:метод. рекомендації/ К.Л.Крутій, Н.В.Маковецька.- 2-е вид., стереотип.- Запоріжжя: ТОВ»ЛІПС»ЛТД, 2009.- 148с.
 9.  Лисенко, Н.В. Еко-око: дошкільник пізнає світ природи [Текст]: навч.-метод. посібник /Н.В.Лисенко.- К.: ВД «Слово», 2015.-352с.
 10.  Лохвицька, Л. До здоров’я дітей через освіту дорослих: технологія взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами [Текст]: навч.-метод. посібник/ Л.Лохвицька, Т.Андрющенко.-Тернопіль: Мандрівець, 2002.- 176с.
 11.  Маленькі таємниці великої економіки [Текст]: матеріали до формування первинного економічного досвіду в дітей дошк. віку (освітній проект) /укл. О.Є.Прокудіна та ін.-Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2012.- 88с.
 12.  Сазонов, А.В. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку [Текст]: навч. посібник/ авт.-упоряд. А.В.Сазонова.-Вид. 2-е.- Київ: ВД «Слово», 2014.-248с.
 13.  Формування дослідницької культури старших дошкільників у проектній діяльності [Текст]: метод. рекомендації/ авт. кол. О.Каплуновська [та ін.].- Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2013.- 56с.+ диск.
 14.  Чекан, О.І. Застосування комп’ютерних технологій у професійній діяльності вихователя дошкільного навчального закладу [Текст]: навч. посібник/ О.І.Чекан.- Київ: ВД «Слово»,2015.- 184с.
 15.   Шульга, Л.М. Барвиста радість: розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання [Текст]: метод. посібник/ Л.М. Шульга.- Запоріжжя: ТОВ »ЛІПС» ЛТД, 2012.- 328с.: іл.

 

Шкільна освіта:

 1. Демченко, О.П. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи [Текст]: монографія/ О.П.Демченко.- Київ: ВД «Слово», 2014.- 416с.
 2. Малафіїк, І. В. Дидактика новітньої школи [Текст]: навч. посібник/ І.В. Малафіїк.- К.: ВД «Слово», 2015.- 632с.
 3. Новицька, Т.В. Неповторне мистецтво аплікації: 8-9 клас [Текст]: посібник /Т.В. Новицька.- Харків: Вид. гр. «Основа», 2009.- 96с.: іл.
 4. Педагогічні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі [Текст]/ авт. кол.: М.І.Чабайовська [та ін.].- Тернопіль: Мальва-ОСО, 2011.-188с.
 5. Поліщук, Н. Дорога в дивосвіт: 3 клас [Текст]: метод. посібник/ Н.Поліщук.- Тернопіль: Мальва- ОСО, 2013.- 216с.
 6. Ружицький, В.А. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя образотворчого мистецтва [Текст]: метод. рекомендації/ В.А.Ружицький, О.Г.Шульга.- Біла Церква: КОІПОПК, 2010.- 92с.
 7. Скарбничка вчителя біології: «Різноманіття тваринного світу», «Різноманіття рослинного світу» [Електронний ресурс]: додаток до журналу «Все для вчителя», №2 2015.- Ел. текст. дані.- 1 ел. опт. диск.- Назва з етикетки диска.
 8. Скарбничка вчителя географії: «Гідросфера», «Географічні відкриття» [Електронний ресурс]: додаток до журналу «Все для вчителя», січень 2015.- Ел. текст. дані.- 1 ел. опт. диск.- Назва з етикетки диска.
 9. Якименко, С.І. Психолого- педагогічні засади виявлення та подолання насилля у підлітковому середовищі [Текст]: навч.- метод. посібник / С.І. Якименко, І.А. Хозраткулова.- Київ: ВД «Слово», 2015.-232с.

 

Вища освіта:

 1.  Величальна навчального закладу [Текст]: збірник величальних пісень (гімнів)/ ред.: Л.М.Талюта, І.О.Сєроза.- Київ: «Агроосвіта». 2015.- 110с.Виховна робота в навчальних закладах [Текст]: збірник/ укл.: І.О.Лепеха, М.П.Хоменко, О.В.Невмержицький; ред. Л.М.Талюта.- Київ: «Агро освіта», 2015.- Вип. 17.-242с.
 2. Збірник сценаріїв виховних заходів [Текст]/ укл.: М.П.Хоменко та ін.; ред. Л.М.Талюта.- Київ: «Агроосвіта», 2015.- 373с.
 3. Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах [Текст]: посібник з нормативно-правових документів/ за ред. М.Л. Хоменка.- Київ: «Агроосвіта», 2014.-103с.
 4. Організація навчально-виховного процесу [Текст]: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.- Немішаєве, 2015.- Вип. 19.- 448с.
 5. Славетним шляхом Кобзаря [Текст]: збірник сценаріїв виховних заходів до 200-річчя Т. Шевченка/ ред. Л.М. Талюта. - Київ: «Агро освіта», 2014.- 359с.
 6. Якименко, С.І. Формування культури дозвілля студентів: теорія і практика [Текст]: навч.-метод. посібник/ С.І. Якимено, Г.Б. Бреславська.- Київ: ВД «Слово», 2014.-240с.

 

Соціальна педагогіка:

 1. Дубич, К.В. Вступ до соціальної допомоги [Текст]: навч. посібник / К.В.Дубич.- Київ: ВД «Слово», 2015.-224с.
 2. Карпенко , О.Г. Теорія та практика соціальної роботи [Текст]: навч. посібник / О.Г. Карпенко, Н.Ф.Романова.- Київ: ВД «Слово», 2015.-408с.
 3. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями [Текст]: навч.-метод. посібник /А.Й.Капстька, І.В.Пєша, О.Ю.Міхеєва, М.Г.Соляник.- Київ: ВД «Слово», 2015.-328с.

 

Фізичне виховання і спорт:     

 1. Носко, М.О. Біометрія рухових дій людини [Текст]: монографія/ М.О.Носко, О.А.Архипов; за заг. ред. Архипова О.А.- Київ: ВД «Слово», 2011.- 216.
 2. Носко, М.О. Фізичне виховання і спорт: у вищих навчальних закладах при організації кредитно- модульної технології [Текст]: підручник/ М.О. Носко, О.О. Данілов, В.М. Маслов,- Київ: ВД «Слово», 2011.- 264с.
 3. Тимошенко, Ю.О. Історичні умови та специфіка розвитку спорту й фізичного виховання в радянській Україні в 20-40-ві роки ХХ ст. [Текст]: монографія/ Ю.О.Тимошенко.-Київ:»НВП» Інтерсервіс», 2014.-446с.

 

Мовознавство і літературознавство:

 1. Воробйова, І.А. Основи лінгвокраїнознавства [Текст]: навч. посібник/ І.А.Воробйова.- Київ: ВД «Слово», 2014.- 272с.
 2. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери [Текст]: навч. посібник / С.В. Глущик, О.В.Дияк, С.В. Шевчук.- Вид. 7-е, випр.- Київ: ЛІТЕРА ЛТД, 2013.- 416с.
 3. Зав’язкін, О.В. Англійська абетка: великі літери: навчальні завдання [Текст]/ О.В.Зав’язкін.- Київ: ПП «Кристал Бук», 2015.- 48с.:іл.
 4. Зав’язкін, О.В. Англійська жива абетка [Текст]/ О.В.Зав’язкін.-Київ: ПП»Кристал Бук», 2015.-48 с., іл.
 5. Сверстюк, Є. Світлі голоси життя [Текст]/ Є.Сверстюк.- Київ: ТОВ «Вид. «Кліо»,2014.- 768 с.
 6. Ушаков, Л.В. Тарас Шевченко [Текст]/ Л.В.Ушаков; худож.-оформл. Є.В.Вдовиченко.- Харків: Фоліо, 2014.-112с.
 7. Хаврусь, С. Любов і мрії мудрого Нечуя [Текст]: літературознавчі розвідки: до 175 річчя з дня народження І.Нечуя-Левицького / С.Хаврусь.-Черкаси: ТОВ Інтеграл-Техноімпекс», 2013.-150с.

 

Художня література:

 

 1. Бажан, М.П. Маловідомі мистецькі сторінки [Текст]/ М.Бажан; упоряд. М.Г.Лабінський.- Київ: Криниця, 2014.-816с.: іл.
 2. Достоєвський, Ф. Злочин і кара [Текст]: роман на шість частин з епілогом / Ф.Достєвський; упоряд., стаття та прим. В.Звиняцьковського.- Київ: Либідь, 2014.- 672с.:іл.
 3. Коломійчук, Б. Людвисар.Ігри вельмож [Текст]/ Б.Коломійчук; худож.-оформл. О.Д.Кононученко.- Х.: Фоліо, 2014.- 347с.
 4. Шодерло де Лакло. Небезпечні зв’язки ; Манон Леско. Абат Прево[Текст]/ Шодерло де Лакло; Манон Леско; пер. В.С.Бойка.-Харків: Бібколектор, 2014.- 572с.
 5. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів у дванадцяти томах [Текст]/ Т.Г.Шевченко.- Київ: Наукова думка, 2014.-Т.10.- Мистецька спадщина: живопис, графіка і скульптура 1851-1857.- 559с.; Т.11.- Мистецька спадщина: живопис і гафіка 1857-1861.- 400с.; Т.12.- Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за Петром Журом): покажчики, документи.- 541с.
 6. Шевченко, Т.Г. Чигиринський кобзар і Гайдамаки [Текст]/ Т.Г.Шевченко.- Київ: ТОВ «Вид. «Кліо», 2014.-272с.
 7. Шевченко, Т. Щоденник [Текст]/ Т.Шевченко; упоряд. та комент. С.Гальченко; вст. ст. І.Дзюба.- Львів: Світ, 2014.- 280с.

 

Мистецтво:

 1. Бірюков, М.Ю. Техніка графіки [Текст]: метод. посіб. для вчит. і кер. гуртків образотв. мист. та викл. і студ. мист. спец./ М.Ю.Бірюков.- Луганськ, 2008.- 88с.
 2. Луцан, Н.І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну [Текст]: навч. посіб./ Н.І.Луцан.- 2-е вид.-Київ: ВД «Слово», 2010.- 172с.

 

Музика:

 

 1. Колодуб, Л.М. Симфонії № 9, 10,11 [Текст]/ Л.Колодуб.- Київ: Музична Україна, 2014.- 312с.
 2. Корній, Л. Українська музична культура: погляд крізь віки [Текст]/ Л.Корній, Б.Сюта.- Київ: Муз. Україна, 2014.- 592с.
 3. Литвин, В. Рятуйте, люди, пісню [Електронний ресурс]: збірка пісень.- Ел. текс. дані.- [Київ]: Вид «Схід-Захід»,2013.- 1 ел. опт. диск.- Назва з етикетки диска.
 4. Самохвалов, В. Пори року: чотири слов’янські концерти для мішаного хору [Ноти]/ В.Самохвалов.- Київ: Альфа Реклама,2014.- 208с.

 

Психологія:

 1. Корбейникова,Е. Сем дней, которые… [Текст]/ Е.Коробейникова.- Черкаси: Вид. Ю.А. Чабаненко, 2010.- 276с.
 2. Калмикові, Л.О. Формування мовленнєвих умінь і навичок у дітей : психолінгвістичний та лінгвометодичний аспекти [Текст]: навч. посібник/ Л.О.Калмикова.- К.: НМЦВО, 2003.-330с.
 3. Кучерявий, О.Г. Кар’єрне зростання: особистісний вимір [Текст]: монографія / О.Г.Кучерявий.- Київ: ВД «Слово», 2015.- 224с.

 

Довідкові видання:

 1. Енциклопедія Сучасної України [Текст]/ Ін-т енциклопедичних досліджень; ред.. кол.: І.М.Дзюба та ін..- Київ, 2014.- Т.4.- В-Вог.- 699с.; Т.5.-Вод-Гн.- 727с.; Т.6.- Го- Гю.- 711с.; Т.7.- Г-Ді.- 707с.; Т.8.- Дл- Дя.- 715с.; Т. 9.-Е-Ж.-711с.; Т.10.- З- Зор.-711с.; Т.11.- Зор- Как.- 710с.; Т. 12.- Кал- Киї.-711с.; Т.13.- Киї- Кок.-711с.; Т. 14.-Кол.- Кос.-767с.Т.15.- Кот- Куз.-711с.
 2. Енциклопедія для дівчаток: твої секрети [Текст]/ укл. Н.Л.Соніна.- Харків: ВД «Пегас»,2014.- 112с.: іл.
 3. Маленькі розумники [Текст]/ укл. К.А. Ковардіна.- Харків: ВД. «Пегас», 2014.- 64с.:іл.
 4. Чудеса світу [Текст]/ укл. Г.С.Тетельман.- Харків: ВД «Пегас»,2014.- 64с.: іл

 


 

Нові надходження до бібліотеки листопад 2014 року

 

з фізичної культури та спорту

 1. Васьков,О.В. Система фізичного виховання учнів спеціальних медичних груп: 1-4 класи [Текст] / Ю.В.Васьков.- Х.: Вид. «Ранок», 2010.- 208с.- (Б-ка вчителя фіз. культури).
 2. Васьков, Ю.В. Фізична культура: 11 клас. Дівчата: розробки уроків[Текст]: навч.-метод. посіб. / Ю.В.Васьков.- Х.: Вид. «Ранок», 2011.- 240с.- (Новий майстер-клас).
 3. Васьков, Ю.В. Фізична культура: 11 клас. Хлопці: розробки уроків [Текст]:навч. –метод. посіб. / Ю.В.Васьков, І.М.Пашков.- Х.: Вид. «Ранок», 2011.-240с.
 4. Васьков, Ю.В. Фізична культура: розробки уроків: майстер-клас: 5 клас [Текст]: навч. –мет. посіб. / Ю.В.Васьков, І.М.Пашков.-Х.: Вид. «Ранок», 2010.- 272с.- (Майстер-клас).
 5. Васьков, Ю.В. Фізична культура: спеціальні медичні групи: розробки уроків: майстер-клас: 5-9 класи [Текст]:навч.-метод. посіб. / Ю.В.Васьков.- Х.: Вид. «Ранок», 2011.-304с.
 6. Гімнастична термінологія [Текст]: навч. посіб./ Ю.М. Салямін, І.А.Терещенко, С.П.Прокопок, Т.М.Левчук.- К.: Олімп. л-ра, 2010.-144с.: іл.
 7. Лущик, І.В. Усі уроки фізичної культури: 8 клас [Текст]: навч.-метод. посіб. / І.Б.Лущик.-Х.: Вид. гр.. «Основа», 2008.-319с.- (Сер. «12 річна школа»).
 8. Назар, П.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації [Текст]: навч. посіб. / П.С.Назар, Л.Г.Шахліна.- К.: Олімп. л-ра, 2006.-240с.
 9. Полищук, В.Д. Использование специальных и подводящих упражнений в тренировочном процессе легкоатлетов [Текст] /В.Д.Полищук.- К.: Олимп. л-ра, 2009.-144с.: ил.
 10. Прохорчук, О. Футбол у школі [Текст]/ О.Прохорчук.- К.: Шк.. світ,2009.-120с.- (Б-ка «Шк. світ»).
 11. Соломонко, В.В. Футбол [Текст]: підручник /В.В.Соломонко, Г.А.Лісенчук, О.В.Соломонко.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: НУРВГУ «Олімп. л-ра», 2014.-304с.
 12. Сосина, В.Ю. Коллекция забавных гимнастических упражнений [Текст]: метод. рекомендации / В.Ю.Сосина, В.А.Нетоля.- К.: Олимп. л-ра, 2013.- 432с.: ил.
 13. Талага, Е. Энциклопедия физических упражнений / Е.Талага; пер. с польск.- М.: Физкультура и спорт,1998.- 412с.: ил.
 14. Фурман, Ю.М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студ. вищ. навч. закл. [Текст]: монографія / Ю.М. Фурман, В.М.Мірошніченко, С.П.Драчук.- К.: Олімп. л-ра, 2013.- 184с.
 15. Фізкультфвилинки у початковій школі [Текст]/ упоряд. Т.В.Шетуха, Т.Б.Ухіна, О.В.Лабащук.- 2-е вид., зі змін та доп.- Тернопіль, 2011.-128с.
 16. Шульга, Л.М. Оздоровче плавання [Текст]: навч. посіб./ Л.М.Шульга.- К.: Олімп. л-ра, 2008.- 232с.: іл.

 

 

Нові надходження до бібліотеки жовтень 2014 року

 

 1. Акпинар, Л.Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі [Текст]: навч. посібник / Л.Е.Акпинар.-К.: ВД «Слово», 2014.- 288с.
 2. Боданець-Білоскаленко, Н.І. У барвистому віночку : хрестоматія [Текст]: навч. посібник: для роботи з дітьми у дошк. навч. закладах / упоряд. Н.І.Богданець-Білоскаленко.- К.: ВД «Слово», 2013.- 278с.
 3. Богуш, А.М. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи [Текст]: навч. посібник /А.М.Богуш, Н.І.Луцкан.-3-тє вид., доп.- К.: ВД «Слово», 2014.- 304с.
 4. Богуш, А.М. Перші кроки грамоти: передшкільний вік [Текст]: навч. посібник /А.М.Богуш, Н.В. Маліновська.-Вид. 2-ге.- К.: ВД «Слово», 2014.-424с.
 5. Богуш, А. Розвиток образного мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору [Текст]: навч. посібник /А. Богуш, І.Попова.- К.:ВД «Слово», 2014.-200с.
 6. Гавриш, Н. Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей [Текст]: метод. посібник /Н. Гавриш, О.Безсонова.- К.: ВД «Слово», 2012.- 256с.: іл.
 7. Гавриш, Н. Філософія для дітей: цікаві уроки для молодших школярів [Текст]: метод. посібник / Н.В.Гавриш, О.О.Ліннік.- ВД «Слово», 2014.- 232с.
 8. Демченко, О.П. Практикум з історії педагогіки [Текст]: навч.-метод. посібник / О.П.Демченко.- К.: ВД «Слово», 2012.- 432с.
 9. Кучеренко, Є.В. Професійне самовизначення майбутнього психолога: теорія і практика [Текст]: навч. посібник /Є.В.Кучеренко.- К.: ВД «Слово», 2014.-192с.
 10. Кучерявий, О.Г. Модульно-розвивальне навчання у вищій школі: аспекти проектування [Текст]: монографія / О.Г.Кучерявий.-К.: ВД «Слово», 2012.- 280с.
 11. Кучерявий, О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти [Текст]: навч. посібниук / О.Г.Кучерявий.-К.: ВД «Слово», 2014.-440с.
 12. Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дитину третього року життя [Текст]: метод. посібник/ Л.І.Кузьмук та ін.; за ред.. Т.О.Поніманської.-2-е вид.-К.: ВД «Слово», 2013.- 608с.
 13. Терлецька, Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика [Текст]: підручник / Л.Г.Терлецька.- К.: ВД «Слово», 2013.- 608с.
 14. Психологія педагогічної діяльності: практикум [Текст]: навч. посібник / В.М.Чернобровкін та ін.- Вид. 2-е, доп.- К.: ВД «Слово», 2014.- 176с.
 15. Психологія та педагогіка [Текст]: підручник / С.Д. Максименко та ін.; за ред. С.Д.Максименка.- К.: ВД «Сдово», 2013.-584с.
 16. Шеремет, М.К. Діагностика здатності до творчого самовираження дошкільників із порушенням мовлення [Текст]: навч. посібник / М.К.Шеремет, М.В.Лепетченко.- К.: ВД «Слово», 2014.- 128с.
 17. Шевченківська енциклопедія [Текст]: в 6-ти томах / М.Г.Жулинський (голова) та ін.-К., 2012.- Т.1: А-В.-774с.;Т.2: Г-З.- 760с.; Т.3: І-Л.- 888с.;Т.4: М-Па.- 808с.

 

 

Нові надходження до бібліотеки вересень 2014 року

 

Педагогічні дисципліни: 

 1. Актуальні проблеми розвитку електронної освіти у вищій школі [Текст]:матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 травня 2012.-Х.: ВД «ІНЖЕК»,2012.-136с.
 2. Вайнола, Р.Х. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу [Текст]: навч. посібник /Р.Х.Вайнола.- К.: ЦУЛ,2012.-140с.
 3. Виховуємо традиціями українського козацтва [Текст]: навч. посіб./ Н.О.Кубай, О.В.Кубай.- Львів: Новий Світ-2000, 2013.- 284с.
 4. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство[Текст]: навч. посіб./Г.В.Лаврик, Г.В.Терела, Т.О.Харченко та ін.; за ред. Г.В.Лаврик.- К.: ЦУЛ, 2014.-208с.
 5. Дичківська, І.М. Інноваційні технології [Текст]: підручник/ І.М.Дичківська,- 2-е вид., доп.-К.:Академвидав,2012.- 352с.
 6. Дичківська, І.М. Інноваційні педагогічні технології: практикум [Текст]: навч. посіб./ І.М.Дичківська.- К.: ВД «Слово»,2011.- 448с.
 7. Ігнатенко, Г.В. Професійна педагогіка [Текст]: навч. посіб./ Г.В.Ігнатенко,- ВД «Слово», 2013.-352с.
 8. Костюк, І.В. Національно-громадянське виховання студентської молоді[Текст]: навч. посіб./ І.В.Костюк, І.Н.Карпунь.-Львів: Новий Світ-2000,2014.-268с.
 9. Кукалець, М.В.Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст]:навч. посіб./М.В.Кукалець.-Львів: Новий Світ-2000,2011.-223с.
 10. Лісовець, О.В.Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України[Текст]: навч. посіб./ О.В.Лісовець,-К.:ВЦ «Академія»,2011.-256с.
 11. Малахова,Н.Б. Наукові основи викладання у вищій школі[Текст]: навч. посіб.- К.:ВД»ІНЖЕК»,2010.-208с.
 12. Мешко,Г.М. Вступ до педагогічної професії[Текст]:навч. посіб./Г.М.мешко.- 2-е вид., стереотипне.-К.: Академвидав. 2012.-200с.
 13. Міщик, Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» [Текст]:навч. посіб./ Л.І.Міщик, О.П.Демченко; за заг. ред.. Л.І.Міщик.- К.: ВД «Слово», 2013.- 328с.
 14. Савченко, О.Я. Дидактика початкової освіти [Текст]: підручник для вищ. навч. закладів/О.Я.Савченко.-2-е вид.-К.:Грамота,2013.-504с.
 15. Соловей, М.І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя: в кредитно-модульній системі організації навчання [Текст]: навч.-методич. посібник /М.І.Соловей, В.В.Кудіна, Є.С.Спіцин.- 3-тє вид. доп.- К.:Ленвіт, 2013.-414с.
 16. Хоружа, Л.Л. Етичний розвиток педагога [Текст]: навч. посіб./Л.Л.Хоружа.- К.: Академвидав, 2012.- 208с.
 17. Чепіль, М.М. Педагогічні технології [Текст]:навч. посіб. / М.М.Чепіль, Н.З.Дудик.-К.:Академвидав, 2012.-224с.
 18. Шляхтун, П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін [Текст]: навч. посіб. / П.П.Шляхтун.- К.:ВЦ «Академія»,2011.-224с.

     

Для спеціальності «Дошкільна освіта» :

 1. Бенера, В.Є. Теорія та методика розвитку рідної мови дітей [Текст]: навч.-метод. посібник / В.Є.Бенера, Н.В.Маліновська.- К.: ВД «Слово», 2010.- 376с.
 2. Богуш, А. Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах [Текст]: підручник / А.Богуш.-2-е вид., доп. і перероб.-К.: ВД «Слово», 2014.- 440с.
 3. Богуш, А. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі [Текст]: підручник / А.Богуш, Н.Гавриш.- К.: ВД «Слово», 2010.-408с.
 4. Богуш, А. Методика організації художньо мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах [Текст]: підручник.- К.: ВД «Слово», 2010.-304с.
 5. Комісарик, М. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст]: підручник / М.Комісарик, Г.Чуйко.- Чернівці: Книги-ХХІ, 2013.-484с.
 6. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному начальному закладі [Текст]: підручник / Г.В.Сухорукова та ін.-3-тє вид., перероб.-К.: ВД «Слово», 2014.-376с.
 7. Поніманська, Т.І. Дошкільна педагогіка [Текст]: підручник / Т.І.Поніманська.- 2-е вид., доповн.-К.: Академвидав,2013.- 464с.

Для спеціальності «Фізичне виховання»:

 1. Галасюк, С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст]: навч. посіб./ С.С.Галасюк, С.Г. Нездоймінов.-К.: ЦУЛ, 2013.-178с.
 2. Григус, І.М. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи [Текст]: навч. посіб. / І.М.Григус.- Львів:Новий Світ-2000, 2012.-170с.
 3. Дмитрук, С.В.Соціально-педагогічні технології в туризмі [Текст]: навч. посібник /С.В.Дмитрук, О.Ю.Дмитрук.-К.: ЦУЛ, 2012.-328с.
 4. Кифяк, В.Ф.Організація туризму [Текст]: навч. посіб. / В.Ф.Кифяк.-Чернівці: К.:Книги-ХХІ, 2011.- 344с.
 5. Кляп, М.П. Сучасні різновиди туризму [Текст]: навч. посіб. / М.П.Кляп, Ф.Ф.Шандор.-К.:Знання, 2011.- 334с.
 6. Корягін, В.М. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних групах [Текст]: навч. посіб / В.М.Корягін, О.З.Блавт.- Львів: Вид. Львівської політехніки, 2013.-488с.
 7. Пістун, А.І. Охорона праці в галузі освіти (фізична культура і спорт) [Текст]: навч. посіб./ А.І.Пістун, І.П.Пістун, Н.П.Тубальцева.-Суми: Університетська книга, 2009.- 444с.
 8. Плахтій, П.Д. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту: тести для самостійної підготовки [Текст]: навч. посіб./ П.Д.Плахтій, О.О.Безкопильний, В.М.Марчук.- Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011.- 176с.
 9. Устименко, Л.М. Основи туризмознавства [Текст]: навч. посіб./ Л.Н.Устименко.- 3-тє вид., розширене.- К.: Альтпрес,2013.- 380с.
 10. Фізична культура в школі: навчальна програма для 1-4,5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.- К.: Літера ЛТД, 2013.-352с.
 11. Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (методичні поради) / укл. О.В.Попрошаєв, Л.С. Луценко, Г.І.Приходько та ін..-Х.: Нац. ун-т «Юрид. Академія України ім.. Я.Мудрого», 2012.- 64с.
 12. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів [Текст]: підручник /Б.М.Шиян, І.О.Омельяненко.- Тернопіль: Навч.кн. –Богдан,2012.- Ч.1.-272с.
 13. Шиян, Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів [Текст]: підручник / Б.М.Шиян, І.О.Омельяненко.-Тернопіль: Навч. кн..- Богдан.-2012.-Ч.2.-304.
 14. Якименко, С.І. Формування культури здорового способу життя учнів основної школи у позакласній роботі [Текст]: навч.-метод. посіб.-К.: ВД «Слово»,2012.- 288с.

З методики викладання іноземних мов:

 1. Англійська мова: 1 курс [Текст]:підручник / М.О.Возна та ін; за заг. ред.. В.І.Карабана.- Вид. 2-е, випр.та доп.-Вінниця: Нова Книга, 2012.- 568с.
 2. Биконя, О.П.Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням [Текст]: навч. посіб./ О.П.Биконя.- Вінниця: Нова Книга, 2010-224с.
 3. Бубкова, Д.В. Усне ділове спілкування англійською мовою: методика навчання студентів технічних ВНЗ [Текст]: навч. посіб./ Д.В.Бубнова,- ВД «Слово», 2010.-208с.
 4. Дудченко. М.М. Перевір себе: збірник текстів з англійської мови [Текст]: навч. посіб. / М.М.Дудченко.- 3-тє вид., доп.- Суми: Університетська книга, 2014.-171с.
 5. Жилко, Н.М. Англійська мова: вправи з граматики [Текст]:навч. посіб. / Н.М.Жилко, Л.С.Панова.- К.: ВЦ «Академія», 2011.- 304с.
 6. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика [Текст]: підручник / О.Б.Бігич, Н.Ф.Бориско, Г.Є.Борецька; за заг. ред.. С.Ю.Ніколаєвої. -К.: Ленвіт, 2013.- 590с.
 7. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст]: підручник / Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, С.В.Тезікова та ін..- К.: ВЦ «Академія», 2010.-328с.
 8. Москалюк, Н.В. Планування аудиторної роботи студентів на заняттях з англійської мови [Текст] : навч. посіб./ Н.В.Москалюк.- К.: Ленвіт, 2011.-131с.
 9. Олейнікова, О.М. Англійська мова професійного спілкування [Текст]:навч. посіб./ О.М.Олейнікова.- Львів: «Новий Світ-2000», 2014.- 180с.

З економічних дисциплін:

 1. Афанасьєв, М.В. Тренінг формування компетенцій з економіки підприємства [Текст]:навч. посіб. / М.В.Афанасьєв, І.В.Гонтарєва, Д.О.Тишенко.- Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010.- 328с.
 2. Катренко, А.І. Охорона праці [Текст]: навч. посіб. / П.А.Катренко, Ю.В.Кіт, І.П.Пістун.- 4-те вид, стереотип.- Суми: Університет. книга, 2011.-540с.
 3. Кібік, О.М. Теорія бізнесу [Текст]: навч. посіб. / О.М.Кібік, К.В.Белоус.- К.: Алеута, 2012.-256с.
 4. Основи охорони праці [Текст]: навч. посіб. / П.С.Атаманчук та ін.- К.: ЦУЛ, 2011.- 224с.
 5. Основи охорони праці [Текст]: навч. посіб. / Р.М.Івах, Я.І. Щедрій, Б.О.Білінський, М.М.Козяр.- 4-те вид., перероб. і доп.; під. ред., Р.М.Івах.- К.: Кондор, 2012.- 464с.
 6. Пістун, І.П. Охорона праці в галузі освіти [Текст]: навч. посіб./ І.П.Пістун, Ю.В.Кіт, Л.А.Катренко.- 3-тє вид., перероб. і доп.- Суми: Університ. Книга, 2014.- 395с.
 7. Фролова, Л.В. Тренінг з економіки підприємства [Текст]: навч. –метод.посіб. / Л.В.Фролова, О.С.Кравченко.- К.: Кондор, 2013.- 154с.
 8. Шевчик, Б.М. Сучасні економічні теорії [Текст]: навч. посіб./ Б.М.Шевчик; за ред. проф. Г.І.Башнянина.- Львів: Новий Світ-2000, 2012.- 213с.

 Для спеціальностей

«Музичне мистецтво» та   «Образотворче мистецтво»:

 1. Береза, А.В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики [Текст]: навч.-метод. посіб. /А.В.Береза.- Вінниця: Нова Книга,2010.- 184с.
 2. Бриліна, В. Вокальна професійна підготовка вчителя музики [Текст]: мет. посіб. / В.Л.Бриліна, Л.М.Ставінська. Вінниця: Нова Книга,2013.-96с.
 3. Клименюк, Т.М. Креслення, рисунок, композиція [Текст]: навч. посіб./ Т.М.Климнюк.- Львів: Вид. Львівської політехніки,2012.- 344с.
 4. Кравсовька, О.О. Образотворче мистецтво з методикою викладання у початкові школі [Текст]: навч.-метод. посіб. /О.О.Красовська.- Львів: Новий Світ-2000,2014.-292с.
 5. Мітченко, В.С. Естетика українського рукописного шрифту [Текст]: В.С.Мітченко; вст. сл. А.В.Чебикіна.-К.: Грамота,2007.- 208с.
 6. Побожій, С.І. З історії українського мистецтвознавства [Текст]: збірник статей / С.І.Побожій.- Суми: Університетська книга, 2014.-184с.
 7. Співаємо, граємо, слухаємо: хрестоматія до курсу «Методика музичного виховання» [Текст]: навч. посіб. /упоряд. Н.Є.Кравцова, В.К. Лебедєв.-Вінниця: Нова Книга,2012.- 192с.

 

 

Нові надходження до бібліотеки травень 2014 року

 

Юридична література

 

1.Адміністративне право України[Текст]: підручник/ за заг. ред.. Т.О.Коломієць.-Вид. 2-е, змін. і доп..- К.: Істина, 2012.- 528 с.

2. Бандурка О.М. Податкове право[Текст]: науково-практичний  посібник/ О.М.Бандурка, В.Д.Понікаров, С.М.Попова.-К.: ЦУЛ, 2012.-312с.

3.Вереша, Р.В. Кримінальне право України: загальна частина [Текст]:навч. посібник /Р.В.Вереша.- Вид. 2-е, перероб. та доп..- К.: ЦУЛ, 2012.-320с.

4.Право соціального забезпечення України[Текст]:навч. посібник/ за заг. ред.. П.Д.Пилипенка.- Вид. 3-тє, змін.і доп.- К.: Істина, 2012.-232с.

5.Сімейне право [Текст]: підручник/ Л.М.Баранова [та ін.].- Вид. 4-те, перероб. і доп.-Х.:Право, 2012.-322с.

6.Судові та правоохоронні органи України[Текс]: навч. посібник/ П.Д.Біленчук [та ін.]; за заг. ред. П.Д.Біленчука.- К.: Атака, 2011.- 328 с.

7.Трудове право[Текст]: підручник/ за ред. Жернакова.-Х.: Право,2012.- 496с.

8. Україна. Закони. Кримінальний кодекс України[Текст]: чинне законодавство/ офіц. Текст.- К.: Паливода А.А., 2013.- 216с.

8.Харитонов Є.О. Цивільне право України[Текст]: підручник/Є.О. Харитонов, О.І.Харитонова, О.В.Старцев.- Вид. 3-тє, перероб. і доп.-К.: Істина, 2011.- 808с.

9.Хома, Н.М. Історія держави і права зарубіжних країн[Текст]: навч. посібник/ Н.М.Хома.- Вид. 3-тє, стереотип.- Львів: Новий світ-2000, 2012.- 480с.

10. Щербина, В.С. Господарське право [Текст]: підручник/ В.С.Щербина.- Вид. 5-те, перероб. і доп.- К.: Юрінком Інтер, 2012.-600с.

 

Початкова школа.  Нова програма.

 

1.Володарська,  М.О. Усі уроки математики . 1 клас. [Текст]: посібник/ М.О.Володарська, О.М.Пілаєва, А.О.Рудакова.- Х.: Вид. гр.. «Основа», 2012.- 479с.

2. Дехтяренко , І.В. Природознавство. 1 клас.: розробки уроків[Текст]: посібник/ І.В.Дехтяренко, Т.А.Марінюк.- Х.: Вид. гр.. «Основа», 2012.-224с.

3. Музичне мистецтво: 1 клас: конспекти уроків[Текст]: метод. посіб./ Л.О.Хлєбникова [та ін.].-Х.: Ранок,2012.- 192с.

4. Музичне мистецтво: 1 клас:плани-конспекти уроків на друкованій основі[Текст]:посібник/ Л.О.Хлєбникова [та ін.].-Х.: Ранок,2012.-72с.

5.Навчальні програми: для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою: 1-4[Текст].- К.: ВД «Освіта», 2012.-392с.

6. Ляшенко, Л.Л. Уроки читання в 1 класі.[Текст]: метод. посібник/ Л.Л.Ляшенко.- Х.: «Ранок», 2012.-304с.

7.Усі уроки навчання грамоти: 1клас[Текст]: посібник/ упоряд. О.Б.Полєвікова.-Х.: Вд. Гр.. «Основа», 2012.- 250с.

8. Хорунжий, В.І. Трудове навчання: розробки уроків: 1 клас[Текст]: посібник/ В.І. Хорунжий,-Х.: Ранок, 2012.- 176с.

9.Цепова, І.В. Уроки письма в 1 класі [Текс]: посібник/ І.В.Цепова.- Х.: Вид.: Ранок, 2012.- 288с.

10. Яріш, Г.П.  Математика: розробки уроків для 1 класу (до підручника Ф.М.Рівкінда, Л.В.Оляницької)[Текст]: посібник/ Г.П.Яріш, О.В.Мочула,- Тернопіль-Харків: Ранок, 2012.- 432с.

 


 

 

 
 
 
 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти