Меню сайту

ВхідДо уваги студентів!

з 1 січня 2019 року змінено банківські реквізити рахунків для зарахування коштів за освітні послуги!

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ УДКСУ у Богуславському районі

Код ЄДРПОУ: 02139630

р/рахунок: 

31553258122654 (для зарахування плати за навчання)

31550258222654 (для зарахування плати за гуртожиток)

 


 

 

22 лютого 2019 року (п'ятниця) о 10:00

відбудеться ХIV обласний фестиваль-конкурс художньої та музично-виконавської майстерності

«Юні таланти»

 

До участі у ХIV фестивалі-конкурсі запрошуються учні 8 та 9 класів загальноосвітніх шкіл, учні Дитячих музичних шкіл або шкіл мистецтв. Учасники можуть брати участь в одній або кількох номінаціях: академічний вокал, естрадний спів, інструментальне виконавство, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво.  

Детальніше >>>

Рекомендований бібліографічний список

Загальні питання сучасної освіти


 1. Акмалдінова, О.М. Гуманізація та підвищення освітніх стандартів [Текст]/ О.М.Акмалдінова, О.О.Письменна// Нові технології навчання. –  2011. – Вип.68. – с.30-37.
 2. Бойчук, П.М. Технологія вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи сучасної школи/ П.М.Бойчук [Текст] // Нові технології навчання. –  2008. – Вип.53. – с.123-127.
 3. Бутівщенко, С.В. Державне управління вищої освіти як фактор впливу на інноваційний розвиток в соціокультурній та економічній сферах України [Текст]/С.В.Бутівщенко // Нові технології навчання. –  2010. – Вип.65. – с.102-107.
 4. Бутівщенко, С.В. Соціально-педагогічні аспекти інноваційного розвитку державного управління вищою освітою  України в умовах глобалізаційних викликів[Текст]/С.В.Бутівщенко // Проблеми освіти. – 2010. – Вип.61. – с.17-22.
 5. Вітвицька, С.С. Основи педагогіки вищої школи[Текст]:Методичний посібник. – К.: ЦНЛ, 2009. – 316с.
 6. Гура, О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності[Текст]: Навчальний посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 224с.
 7. Драч, І.І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти[Текст]/ І.І.Драч // Проблеми освіти. – 2008. – Вип.57. – с.44-47.
 8. Корсак, К.В. Особливості ХХІ ст. в аспектах кадрових вимог і вища освіта[Текст]/К.В.Корсак // Проблеми освіти. – 2008. – Вип.54. – с.36-40.
 9. Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи[Текст]: навчальний посібник. – К.: Знання, 2005. – 486с.
 10. Нові технології навчання[Текст]: науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. – Вип.68. – 180с.
 11. Нові технології навчання[Текст]:науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2010. – Вип.65. – 127с.
 12. Нові технології навчання[Текст]:науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2010. – Вип.63. –Ч.1- 117с.
 13. Нові технології навчання[Текст]:науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2010. – Вип.61. – 185с.
 14. Нові технології навчання[Текст]:науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2009. – Вип.57. – 100с.
 15. Нові технології навчання[Текст]: науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2008. – Вип.53. – 139с.
 16. Нові технології навчання[Текст]: науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2008. – Вип.54. – 105с.
 17. Нові технології навчання[Текст]: науково-методичний збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2007. – Вип.49. – 102с.
 18. Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації[Текст]/ С.Ф.Світельська та ін. – К., 2008. – Вип.12. – 315с.
 19. Організація навчально-виховного процесу: з досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації[Текст]/С.Ф.Світельська та ін. – К., 2008. – Вип.14. – 371с.
 20. Освіта. Технікуми. Коледжі[Текст]: навчально-методичний журнал. – 2011. – №3,4. – 100с.
 21. Освіта. Технікуми. Коледжі[Текст]: навчально-методичний журнал. – 2011. – №2. – 96с.
 22. Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – 2008. – №1. – 254с.
 23. Педагогіка і психологія професійної освіти[Текст]: науково-методичний журнал. – 2008. – №1. – 254с.
 24. Проблеми освіти[Текст]:науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. – Вип. 67.-160с.
 25. Проблеми освіти[Текст]:науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2010. –Вип.61.- 189с.
 26. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2010. – Вип.62.-76с.
 27. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2009. – Вип..60.-136с.
 28. Проблеми освіти. Науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К.; 2009. – Вип.59.-106с.
 29. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2008. – Вип.57.-96с.
 30. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К.,2008. – Вип.56.-106с.
 31. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2008. –Вип..55.- 153с.
 32. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К.: 2008. – 103с.
 33. Проблеми освіти. Науковий збірник // Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2007. – Вип.54.-103с.
 34. Проблеми освіти[Текст]: науковий збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2007. –Вип.51.- 103с.
 35. Салов, В.О. Основи педагогіки вищої школи[Текст]:навчальний посібник/ В.О.Салов – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2003. – 183с.
 36. Тарутіна, З.Є. Науковий прогрес і науково-педагогічна підтримка підготовки кадрів для інноваційного розвитку[Текст]/З.Є.Тарутіна // Проблеми освіти. – 2008. – №54. – с.41-45.
 37. Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття[Текст]: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 352с.
 38. Фіцула, М.М. Педагогіка вищої освіти[Текст]: навчальний посібник/М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 352с.

 

Організація навчально-виховного процесу


 1. Авраменко, М.М. Підготовка студентів економічних спеціальностей до ділового спілкування англійською мовою[Текст]/М.М.Авраменко// Нові технології навчання. – 2009. – Вип.57.-с.41-44.
 2. Адамчук. М. Діяльність методичного об’єднання працівників психологічної служби: форми навчально-методичної роботи з практичними психологами та соціальними педагогами[Текст]/М.Адамчук // Соціальний педагог. – 2012. – №10. – с.4-27.
 3. Бєлєнька, Г. Організація навчального співробітництва викладача зі студентами в процесі вивчення навчальних дисциплін[Текст]/Г.Бєлєнька // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/С.Ф.Світельська та ін. – К., 2008. –Вип.12.-с.90-108.
 4. Білан, Л.Л. Методика навчання як наука[Текст]/ Л.Л.Білан // Нові технології навчання. – 2009. –Вип. 57.- с.18-27.
 5. Бойко, Ю.Ю. Комплекс методик діагностики психологічної готовності майбутніх юристів до професійної діяльності[Текст]/ Ю.Ю.Бойко // Проблеми освіти. – 2011. – Вип.67.-с.15-20.
 6. Боцула, Н. Методичні аспекти щодо формування пізнавальної активності студентів під час лекційних занять[Текст]/ Н.Боцула // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.23-24.
 7. Бурунова, О.А. Інтегровані заняття у коледжі: методика підготовки та проведення[Текст]/О.А.Бурунова // Нові технології навчання. – 2008. – Вип.52.-с.75-80.
 8. Василенко, Н. Логіка в навчанні і вихованні[Текст]/Н.Василенко // Методист. – 2012. – №10. – 22-28.
 9. Виговська, С.В. Особливості підготовки соціальних педагогів до здійснення соціальної підтримки сільського населення[Текст]/С.В.Виговська // Нові технології навчання. – 2009. – Вип. 57.-с.3-7.
 10. Домбровська, О.Б. Способи навчання та вивчення іноземної мови студентами немовних вищих начальних закладів[Текст]/ О.Б.Дембровська // Нові технології навчання. – 2009. – Вип.57.-с.80-82.
 11. Жорова, О.І. Професійна підготовка майбутніх фахівців відповідно до правил єдиного ринку[Текст]/О.І.Жорова // Проблеми освіти. – 2009. – Вип.. 59.-с.24-29.
 12. Зубков, С.А. Шляхи удосконалення управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах[Текст]/С.А.Зубков // Проблеми освіти. – 2010. – Вип.61.-с.104-110.
 13. Касаткін. Д.О. Удосконалення змісту професійної підготовки економістів з інформатики[Текст]/Д.О.Касаткін // Проблеми освіти. – 2010. – Вип. 62.-с.63-65.
 14. Керницька,А. Тестовий контроль – один з методів перевірки знань та умінь студентів[Текст]/ А.Керницька // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.30-31.
 15. Ковчин Н.А. Наступність у впровадженні рівневої диференціації учнів за здібностями в різних типах навчальних закладів[Текст]/Н.А.Ковчин // Нові технології навчання. – 2008. – Вип.54.-с.31-36.
 16. Корнєщук, В.В. Надійність як характеристика якості підготовки  спеціаліста до професійної діяльності [Текст]/В.В.корнєщук// Нові технології навчання. – 2007. – Вип. 49.-с.56-61.
 17. Корносенко, О.К. Освітньо-педагогічна технологія професійної підготовки фахівців фізичної культури[Текст]/О.К.Корносенко // Нові технології навчання. – 2010. –Вип. 61.- с.114-119.
 18. Костецька, В.В. Підвищення ефективності роботи циклових комісій ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації[Текст]/В.В.Костецька // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/С.Ф. Світельська та ін. – К., 2008. –Вип. 12.-с.260-266.
 19. Кошак, К.В. Основні активні форми організації навчання[Текст]/К.В.Коршак // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/С.Ф.Світельська та ін. – К., 2009. –Вип.. 14.- с.13-50.
 20. Курик. М.О. Групова форма роботи як засіб особистісно-орієнтованого навчання студентів з математики в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації[Текст]/М.О.Курик // Проблеми освіти. – 2009. –Вип.59- с.53-70.
 21. Кучеренко, Н.Л. Дослідження специфіки професійної правосвідомості майбутніх фахівців-юристів[Текст]/Н.Л.Кучеренко // Нові технології навчання. – 2009. –Вип. 57.- с.27-32.
 22. Марігодов, В.К. Теоретико-ігрове оцінювання процесу передачі навчальної інформації[Текст]В.К.Марігодов, Ю.М.Кравченко // Нові технології навчання. – 2009. –Вип.57.- с.32-35.
 23. Москаленко, С.А. Вплив мотивації на ефективність засвоєння іноземної мови[Текст]/С.А.Москаленко // Нові технології навчання. – 2009. – Вип.57.-с.62-64.
 24. Олійник, Н.Ю. Методика проведення бінарного заняття з статистики, інформатики та комп’ютерної техніки[Текст]/Н.Ю.Олійник // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/С.Ф.Світельська та ін. – К., 2009. –Вип.14.- с.248-254.
 25. Петренко, О. Активізація студентів – проблема сучасної педагогіки[Текст]/О.Петренко, О.Сурмілова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.21-22.
 26. Прудиус, О.С. Вибрані аспекти виховання[Текст]: методичний посібник/О.С.Прудиус. – Богуслав, 2011. – 61с.
 27. Рева, Б. Циклова комісія – центр науково-пошукової та методичної роботи[Текст]/ Б.Рева, Н.Кислиця // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.11-14.
 28. Селегань, М.В. Розрахункова діяльність як засіб формування професійних компетенцій під час підготовки молодших спеціалістів в коледжах[Текст]/М.В.Селегань // Нові технології навчання. – 2009. –Вип. 57.- с.44-48.
 29. Семенець, С.П. Задачний підхід до проблеми розвивального навчання в математиціхТекстї/С.П.Семенець // Проблеми освіти. – 2009. – Вип.59.- с.33-38.
 30. Семенець, С.П. Розвивальне навчання математики у контексті стильового підходу[Текст]/С.П.Семенець // Проблеми освіти. – 2010. –Вип.61.- с.90-96.
 31. Староста, В.І. Педагогічна практика як ефективний засіб підготовки майбутніх учителів у системі класичного університету[Текст]/В.І.Староста // Нові технології навчання. – 2007. –Вип. 49.- с.76-80.
 32. Фаст, О.Л. Формування мотивації учіння майбутніх учителів в умовах особистісно-орієнтованої освіти (результати досліджень)[Текст]/О.Л.Фаст // Нові технології навчання. – 2008. – Вип.54 -с.26-31.
 33. Фролова,Є.В. Новий метод психодіагностики стильових особливостей сприйняття та його впровадження у начально-виховний процес ВНЗ[Текст]/Є.В.Фролова, В.М.Павленко // Нові технології навчання. – 2010. –Вип. 65.- с.13-19.
 34. Хоменко, М. Навчально-методичний центр як осередок розвитку і впровадження інновацій в освіті[Текст]/М.Хоменко,С.Жуковська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №3,4. – с.4-7.
 35. Цехмістрова, Г.С. Кредитно-модульна технологія навчання у ВНЗ України в умовах реалізації вимог Болонського процесу[Текст]/Г.С.Цехмістрова // Нові технології навчання. – 2010. – Вип. 63.- с.49-52.
 36. Черкащина, Т.В. Наука виховання як відображення самосвідомості суб’єкта освітнього середовища[Текст]/Т.В.Черкашина // Нові технології навчання. – 2009. – Вип. 57.-с.86-90.
 37. Шуба, В.Й. Оцінка ефективності засвоєння навчального матеріалу під час застосування різних видів семінарських занять[Текст]/В.Й.Шуба, Г.В.Погребняк // Нові технології навчання. – 2009. – Вип.. 57.- с.48-51.
 38. Шульган,  О.  Окремі аспекти методики використання творів мистецтва під час викладання культурології[Текст]/ О.Шульган // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – № 3,4 – с.49-50.
 39. Ямковський, О.Ю. Методика конструювання педагогічного тексту[Текст]/ О.Ю.Ямковський // Нові технології навчання. – 2011. – Вип.. 68.- с.61-68.
 40. Яременко, Н.В. Характеристика готовності майбутніх учителів до організації дозвіллєво-ігрової діяльності учнів основної школи[Текст]/ Н.В.Яременко // Нові технології навчання. – 2007. – Вип. 49.-  с.43-50.

 

Інноваційні технології навчання


 1. Авдєєва, І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи[Текст]: навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2007. – 304с.
 2. Бабіно, В.М. Інноваційні підходи в реалізації змісту та методів викладання природничих дисциплін через гуманізацію навчального процесу[Текст]/В.М.Бабіно // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф.Світельська та ін.. – К., 2008. – Вип. 12.-с.190-260.
 3. Балабанові,Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України[Текст]/Н.В.Балабанова – К.: Арістей, 2005. – 104с.
 4. Іглінтович Г. Використання наочності як засобу формування предметної компетентності студентів[Текст]/Г.Іглінтович // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.35-38.
 5. Даніліна, Т.В. Технологія використання інноваційних та нетрадиційних форм заняття[Текст]/Т.В.Даніліна // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи. – К.- 2007. –Вип.. 10.-с.140-160.
 6. Данчук, Л.І. Впровадження нових технологій у викладання дисципліни «Економічна теорія»[Текст]/Л.І.Данчук // Проблеми освіти. – 2010. –Вип.62.- с.43-46.
 7. Деркач, Ю.В. Підготовка майбутніх економістів в умовах нових технологій навчання[Текст]/ Ю.В.Деркач // Нові технології навчання. – 2010. – Вип.61.-с.87-91.
 8. Дичківська, І.М. Інноваційні педагогічні технології[Текст]/І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.
 9. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій[Текст] / Укл. Н.П. Наволокова. – Х.: Основа, 2011. – 176с.
 10. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад)[Текст]: збірник доповідей. – К.: Науково-методич. центр вищої освіти, 2003. – 68с. 11. Інноваційний підхід до питань здорового способу життя у навчальному процесі[Текст]/І.М.Терлецька та ін. // Проблеми освіти. – 2010. –Вип. 61.- с.129-132.
 11. Інноваційні моделі навчання студентів і учнів з особливими потребами[Текст]//Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти: монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – с.316-332.
 12. Ковальчук, Т.І. Історичні аспекти аналізу педагогічних інновацій у системі освіти[Текст]/ Т.І.Ковальчук, Ю.Тернова // Проблеми освіти. – 2009. – Вип. 59.- с.17-23.
 13. Ковтун, С. Інноваційні технології семінарських занять[Текст]/С.Ковтун // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.15-16.
 14. Коліщук, С. Ефективність використання таблиць і схем під час викладання історії України[Текст]/С.Коліщук // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.39-41.
 15. Макаренко, М.Б. Використання інформаційних технологій для підвищення мотивації навчальної діяльності студентів вищої школи[Текст]/М.Б.Макаренко // Нові технології навчання. – 2008. –Вип.. 53.- с.51-55.
 16. Мельник, О.М. Сучасні освітні технології та їх впровадження у навчально-виховний процес[Текст]/О.М.Мельник // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/С.Ф.Світельська та ін.. – К., 2008. – Вип.12.- с.41-61.
 17. Петрук, В.А. Інноваційні технології формування навиків педагогічної діяльності у майбутніх викладачів вищих навчальних закладів[Текст]/В.А.Петрук // Проблеми освіти. – 2008. –Вип.55.- с.55-59.
 18. Примаков, А.В. Деякі методичні особливості викладання математики в контексті потреб викладача фізики в умовах інноваційної освітньої політики[Текст]/А.В.примаков, О.М.Раздуй // Нові технології навчання. – 2010. – Вип. 65.- с.43-48.
 19. Прокуда, Л.М. інноваційні технології як засіб розвитку здібностей студентів[Текст]/Л.М.Прокуда // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи. – К.- 2008. –  Вип.. 12.- с.185-189.
 20. Сейдаметова, С. Інноваційні технології у викладанні інформатики[Текст]/С. Сейдаметова, С.Терещенко // Нові технології навчання. – 2010. – Вип. 61.- с.52-57.
 21. Скринько,  О. Інновації в педагогіці. Виклики часу[Текст]/О.Скринько // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2009. – №3. – с.18-20.
 22. Кремень, В.Г. Феномен інновацій: Освіта, суспільство, культура[Текст]: монографія/За ред.. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 472с.
 23. Химинець, В.В. Інноваційна освітня діяльність[Текст]/ В.В.Химинець. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 360с.

 

Комп’ютерні, мультимедійні та інформаційні технології в освіті


 1. Запонок, Н. Використання мультимедійних технологій на заняттях української мови (за професійним спрямуванням)[Текст]/Н.Гапонок // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.32-33.
 2. Гончарові, О.М. Вдосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій[Текст]/ О.М.Гончарова // Нові технології навчання. – 2008. – Вип.. 52.- с.21-24.
 3. Дротік, І. Комп’ютерне тестування як інноваційна технологія контролю знань [Текст]/І.Дротік// Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №2. – с.28-29.
 4. Єфименко, О.Г. Узагальнений портрет викладача інформаційних технологій [Текст]/ О.Г.Єфіменко, Т.Ю.Морозова// Проблеми освіти. – 2009. – Вип. 60.-с.63-66.
 5. Касаткін, Д.О. Розробка методологічних основ використання навчально-методичних матеріалів, заснованих технології мультимедіа[Текст]/Д.О.Касаткін // Нові технології навчання. – 2010. – Вип. 61.- с.39-42.
 6. Кононець, Н.В. Електронний посібник як засіб інформаційно-комунікативних технологій у системі роботи з студентами заочної форми навчання[Текст]/Н.В.Кононець // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи С.Ф.Світельська та ін. – К.- 2008. – Вип.. 12 .- с.155-160.
 7. Лаврентєва. Г.П. Застосування електронного ресурсу «Експеримент у навчальному закладі» у науково-педагогічній діяльності[Текст]/Г.П.Лаврентьєва, М.П.Шишкіна // Нові технології навчання. – 2008. –  Вип.. 54.- с.3-7.
 8. Микитюк, О.М. Досвід і перспективи впровадження нових інформаційних технологій навчання[Текст]/О.М.Микитюк,О.Г.Колгатін // Нові технології навчання. – 2007. – Вип. 49.- с.3-7.
 9. Можаровська, О. Використання комп’ютерних технологій – один з методів навчання іноземним мовам[Текст]/О. Можаровська // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №3,4. – с.41-44.
 10. Морська,  Л.І. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів іноземних мов до  використання інформаційних технологій у професійній  діяльності[Текст]/Л.І.Морська // Нові технології навчання. – 2007. – Вип.49.- с.80-85.
 11. Судакова, Є.І. Використання навчальних програм та мультимедійних презентацій під час підготовки педагогічних працівників[Текст]/І.Є.Судакова // Проблеми освіти. – 2005. – Вип. 59.- с.48-53.
 12. Токар, Н.Й. З досвіду впровадження комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання при викладанні математики[Текстї/Н.Й. Токай // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф.Світельська та ін. – К.- 2008. – Вип.12.-  с.172-175.
 13. Черниш,  Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої освіти[Текст]/Л.І.Черниш // Проблеми освіти. – 2008. – Вип. 55.- с.69-73.

 

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Гончарові, С.В. Використання активних методів навчання на заняттях з правознавства[Текст]/С.В.Гончарова // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф.Світельська та ін. – К., 2008. – с.165-172.
 2. Ковальчук, О.С. Рольові ігри на заняттях з англійської мови студентів юридичних спеціальностей [Текст]/О.С.Ковальчук// Нові технології навчання. – 2011. – Вип.. 68.- с.44-47.
 3. Луцик, І.Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання у педагогічних коледжах[Текст]/ І.Г.Луцик // Нові технології навчання. – 2008. – Вип. 53.-с.46-50.
 4. Олійник, Г.Я. Гра як один із методів розвитку творчих здібностей, контролю знань та умінь на заняттях з інформатики[Текст]/ // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф.Світельська та ін.К., 2008.- Вип.. 12.- С. 109-121.                                                                                                  Прудиус О.С.Інтерактивні методи навчання: Від теорії до практики[Текст]: мет. посіб./ О.С.Прудиус. – Богуслав, 2011. – 37с.
 5. Шмалюх, Л. Інтерактивні методи на заняттях літератури[Текст] // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №3,4. – с.46-48.
 6. Щербань, П.М. Навчально-педагогічні ігри у ВНЗ[Текст]: начальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207с.

 

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

 1. Бех, І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності[Текст]: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2009. – 248с.
 2. Войцехівська,І.В. Шляхи педагогічної майстерності[Текст]/ І.В.Войцехівська // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф.Світельська та ін. – К., 2009. – Вип. 14.-  с.111-183.
 3. Гончаренко,  Л.А. Тренінг як форма роботи з формування полікультурної освіченості вчителів[Текст]/ Л.А.Гончаренко // Проблеми освіти. – 2009. – Вип. 59.- с.71-74.
 4. Дубовик, С.М. Діагностика сформованості продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів [Текст]/ С.М.Дубовик// Проблеми освіти. – 2010. – Вип..  61.- с.116-123.
 5. Князян, М.О. Роль самостійно-дослідницької діяльності у системі професійної підготовки вчителя [Текст]/ М.О. Князян// Нові технології навчання. – 2007. – Вип.49.-  с.50-55.
 6. Педагогічна майстерністьхТекст]: gідручник / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 422с.
 7. Скрипник, М. Мистецтво бути педагогом[Текст]: збірник тренінгових занять/ М. Скрипник. – К.: Шкільний світ, 2006. – 112с.
 8. Соус, Г.В. Харизматичні особливості викладача вищої школи[Текст]/Г.В.Соур // Нові технології навчання. – 2010. – Вип.. 63.- с.96-99.
 9. Третяк,В.П. Взаємовідносини між викладачем і студентом як фактор підвищення якості освіти[Текст]/ В.П.Третяк // Проблеми освіти. – 2010. – Вип. 61.- с.84-89.
 10. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах ВНЗ[Текст]: науковий посібник / За ред. С.І.Якименко. – К.: Слово, 2011. – 464с.
 11. Хорєв, І.О. Педагогічний оптимізм викладача[Текст]/ І.О.Хорєв // Нові технології навчання. – 2010. – Вип. 65.- с.25-31.
 12. Хорєв, І.О. Про наукові засади професійної мобільності викладача вищої школи[Текст]/І.О.Хорєв // Проблеми освіти. – 2010. –Вип.61.- с.111-115.
 13. Черніков, П.І. Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу[Текст]/П.І.Черніков // Проблеми освіти. – 2008. –Вип.56.- с.35-36.

 

СТУДЕНСТВО: САМОСТІЙНА РОБОТА; ВИХОВУЄМО ОСОБИСТІСТЬ

 1. Величко, Т. Адаптація студентів[Текст]/ Т.Величко// Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2008. – №1. – с.71-72.
 2. Демкова, О. Педагог-новатор на шляху всебічного розвитку особистості студента – майбутнього фахівця[Текст]/О.Демкова // Освіта. Технікуми. Коледжі. – 2011. – №3,4. – с.11-13.
 3. Карпюк, І.В. Психологічні аспекти адаптації першокурсників до навчання[Текст]/І.В.Карпюк // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи/ С.Ф. Світельська та ін. – К., 2009. – Вип..15.- с.208-219.
 4. Корніяка, О.М. Розвиток комунікативної культури студентів педагогічних спеціальностей[Текст]: методичні рекомендації/ О.М.Коніяка // Проблеми освіти. – 2008. –Вип. 57.- с.86-92.
 5. Лемківська, Г.П. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіт[Текст]: навч. посібник. – К., 2001. – 125с.
 6. Магда, П.М. Організація самостійної роботи студентів ІІ курсу відділу «Фортепіано» з психології та педагогіки, методики викладання гри на фортепіано[Текст]/П.М.Магда, Г.Л.Нікітієвська // Організація навчально-виховного процесу: досвід роботи. – К., 2009. – Вип.. 13.-  с.188-202.
 7. Нагорний, Б.Г. Студенство і сучасність[Текст]/Б.Г.Нагорний, М.Л.Яковенко. – К.: Арістей, 2005. – 164с.
 8. Черніков, П.І. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця[Текст]/П.І.Черніков // Проблеми освіти. – 2008. – Вип.. 55.-  с.141-148.

 

 

 

 

 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти