Меню сайту

Вхід 1. Басай Л.М. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт із сучасної української мови. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 39с.
 2. Батрак Н.В. Все про письменників. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 54с.
 3. Батрак Н.В. Стан розвитку сучасної літератури для дітей в Україні. – К.: Університет імені Б.Грінченка, 2012. – 40с.
 4. Безеточеская Н.Л. Движение и оптимизм – мой рецепт молодости! // Твое здоровье. – 2007. – №10. – С.54-55.
 5. Безотеческа Н.Л. Загальна фізична підготовка з використанням тренажерів // Все для вчителя. – 2009. – №19-20. – С-4-8; Здоров’я та фізична культура. – 2010. – №4. – С.5-11.
 6. Безотеческий В.Ф. Вплив радіації на життєдіяльність людини // основи захисту Вітчизни. – 2008. – №2. – С.29-30; Безпека життєдіяльності. – 2008. – №3-4. – С.45-48.
 7. Берегеля Л.М. Нормативна документація соціального педагога. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 88с.
 8. Берегеля Л.М. Програма переддипломної соціально-педагогічної практики. Завдання практики. Методичні рекомендації і настанови до організації її проведення. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 46с.
 9. Ботвінова В.П. Гра на дитячих музичних інструментах як засіб для особистісного становлення і творчої самореалізації дошкільників та молодших школярів: Методичні рекомендації з методики музичного виховання в ДНЗ для студентів спеціальності «Дошкільна освіта». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 33с.
 10. Ботвінова В.П. Методика музичного виховання в ДНЗ: Практикум. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 15с.
 11. Булах І.В. граємо в дуеті: Ансамблі для фортепіано: Від класики до сучасності [ноти]. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 37с.
 12. Бурлєтова І.І. Богуславщина, в думах і піснях оспівана // Київщина у фактах, історичних подіях, постатях: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2002. – 159-164с.
 13. Бурлєтова І.І. З героями Нечуєвих творів: Сценарій літературно-музичного ярмарку // Всесвіт Івана Нечуя-Левицького: Збірник науково-практичних матеріалів до 170-річчя з дня народження І.С.Нечуя-Левицького. – Корсунь-шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – С.92-101.
 14. Бурлєтова І.І. Покличмо в гості музику: Збірник музично-дидактичних ігор для дошкільного віку. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 48с.
 15. Бурлєтова І.І. Рекомендації щодо самостійної роботи студентів над фортепіанними творами. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 33с.
 16. Бурлєтова І.І. Формування та розвиток навичок читання нотного тексту з аркушу. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 21с.
 17. Випусток М.В. Богуславський вальс. Надросяночка: Пісні // Ода рідному краю. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006. – С.195,200.
 18. Випусток М.В. Гімн коледжу: Пісня // Джерело. – 2003. – №23 (вересень). – С.3; Джерело. – 2010. – №68 (вересень). – С.1; Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №4. – С.24.
 19. Випусток М.В. І всерйоз, і жартома: Вірш // Вісті Богуславщини. – 2009. – 9 березня.
 20. Випусток М.В. Крила поезії: Літературно-художнє видання. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 25с.
 21. Випусток М.В. Матусі: Вірш // Джерело. – 2009. – №56 (березень). – С.3.
 22. Випусток М.В. Послання-привітання ветеранам України. Молодята: Вірші // Вісті Богуславщини. – 2008. – ?.
 23. Випусток М.В. Учитель: Вірш // Джерело. – 2008. – №53 (жовтень). – С.1.
 24. Випусток М.В. Учитель. Гімн коледжу. Дума про незалежність. Аве Марія. Рідняй дім. Студентський вальс: Вірші, пісні // Струни серця: Альманах літературно-мистецької студії «Джерело». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2004. – С.3-7.
 25. Вірченко С.Л. «Лінійна алгебра»: Навчально-наочний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького. – 2012. – 88с.
 26. Вірченко С.Л. «Текстовий редактор MS Word»: Навчально-наочний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького. – 2012. – 44с.
 27. Вірченко С.Л. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «математичне програмування». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького. – 2011. – 64с.
 28. Волошенко О.В., Голобородько М.П. Українська мова (за професійним спрямуванням). Лекційний курс. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 138с.
 29. Вощанська В.В. Свято моєї вулиці [виховний захід до 975-річчя Богуслава] // Позакласний час. – 2010. – №4. – С.36-37.
 30. Гогуля С.М. Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Історія України» (Для студентів заочної форми навчання). – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 46с.
 31. Гогуля С.М. Словник історико-політичних термінів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 26с.
 32. Головань Т.К. Знакова система і процес диригування: Навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 41с.
 33. Головань Т.К. Методичні рекомендації для формування практичних навичок з основ техніки диригування. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2007. – 22с.
 34. Головань Т.К. Українські композитори та їх хорова музика. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 52с.
 35. Голінська О.Г. Використання тестового контролю при перевірці рівня знань студентів з психології: Методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – 49с.
 36. Голінська О.Г. Дитяча психологія: Збірник психологічних задач. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – 39с.
 37. Голінська О.Г. Збірник тестових завдань з психології. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – 27с.
 38. Голінська О.К. Гончарне виробництво іграшки на Богуславщині // Іграшка, гра, дитина: від обрядової субстанції до сучасних моделей виховання / За ред. О.С.Найдена. – К.: ВД «Стилос», 2007. – С.144-151.
 39. Голінська О.К. Сучасні джерела виникнення і наслідки надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (25 листопада 2011 року) Ч.2. Охорона праці. Цивільний захист. – Ірпінь: Національний університет Державної податкової служби України, 2011. – С.96-97.
 40. Голінська О.К., Олексієнко О.І. Чарівний світ орігамі: Навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2007. – 26с.
 41. Голобородько М.П. Система запитань і завдань для самостійної роботи з української мови за професійним спрямуванням. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 11с.
 42. Гончаров М.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Трудове право». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 27с.
 43. Джуль О.І., Морозова М.В. Неслухняні черевички: Музична казка // Дошкільне виховання. – 2008. – №6. – С.27-28.
 44. Дмитренко О.М. Історія України: навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 65с.
 45. Дмитренко О.М. Українська РСР в умовах НЕПу (1921-1928). Радянська модернізація України (1928-1938) // Історія в школі. – 2007. – №10. – С.28-31.
 46. Дмитренко О.М. Україна в умовах десталінізації (1953-1964) // Все для вчителя. – 2012. – №3-4. – С.69-70.
 47. Добровольська Н.В. Її величність гра: Музично-дидактичні ігри. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 40с.
 48. Добровольська Н.В. Символи рідної землі в народних піснях // Позакласний час. – 2010. – №3. – С.3-8.
 49. Дорогань Н.А. Методичні рекомендації та пізнавальні задачі до практичних занять з філософії. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 10с.
 50. Дорогань Н.А. філософія: Навчально-методичний посібник. – Мелітополь: ДПУ імені Б.Хмельницького, 2010. – 178с.
 51. Доріченко А.Д. Вечірній Богуслав. Курличуть журавлі у Богуславі. Прощання і зустріч. Синій вечір. Слава Богу – Богуславу!: Пісні // Ода рідному краю. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006. – С.197,198,206,210,211.
 52. Доріченко А.Д. Зустріч з прекрасним [про фортепіанний концерт викладачів коледжу] // Вісті Богуславщини. – 2010. – 13 квітня.
 53. Доріченко А.Д. Розляглися тумани. Осінь: Пісні // Співає Київщина: Пісенник. – К.: ВД «Академія», 2002. – С.51-52, 65-66.
 54. Доріченко А.Д. Слава Богу – Богуславу!: Пісня // Стріни серця: Альманах літературно-мистецької студії «Джерело». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2004. –С.17-18.
 55. Доріченко М.І. Діалог та інтерпретація як домінантні форми інтерактивного підходу на уроках світової літератури // Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць Університету менеджменту освіти НАПНУ / За ред. В.В.Олійник. Випуск 3. – К., 2011. – С.62-66.
 56. Духан Г.М. Методи дослідження у роботі соціального педагога: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 32с.
 57. Духан Н.І. Формування пізнавальної діяльності студентів музично-педагогічних відділів педагогічних училищ (коледжів): Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 1996. – 48с.
 58. Задоя В.О. Біля джерел слова [про педагогів-новаторів дошкільної освіти] // Світло. – 1996. – №2. – С.68.
 59. Задоя В.О. Методичні засади використання ігрових методів у професійній підготовці майбутніх вихователів (з досвіду роботи) [Електронний ресурс] / В.О.Задоя // Вісник психології і педагогіки: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Київський університет імені Б.Грінченка, 2011. – Режим доступу до збірника: http:/www.psyh.kiev.ua.
 60. Задоя В.О. Тематика та методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт з предметів «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям», «Теорія та технологія валеологічної освіти». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2007. – 42с.
 61. Задоя В.Ю. Розвиток диригентського апарату майбутнього вчителя музики засобами мануальної техніки // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. Випуск 5. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2010. – С.169-175.
 62. Задоя В.Ю. Урахування взаємозв’язку та взаємозалежності дій викладача диригування та концертмейстера як передумова виховання креативності у майбутнього диригента // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. Випуск 4. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2009. – С.111-118.
 63. Задоя О.В. Роль і місце просвітницької діяльності у формуванні духовної культури особистості студента – майбутнього вчителя музики. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2010. – С.164-169.
 64. Заїченко Н.В. Організація позакласної роботи з учнівською молоддю у вітчизняній та зарубіжній школі // Сільська школа. – 2001. – №36-37. – 12 вересня. – С.4.
 65. Заїченко Н.В. Організація позакласної та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні (порівняльний аналіз). – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2005. – 199с.
 66. Зайченко О.В. Іван Сошенко – добрий ангел Кобзаря (до 200-річчя від дня народження І.М.Сошенка) // Визначні особистості рідного краю: матеріали студентської науково-практичної конференції. – К.: ТОВ «Атлас», 2008. – С.108-113.
 67. Здоренко Л.С. Довідник музичних термінів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 22с.
 68. Іщук Н.В. Ділова англійська мова: Навчальний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 150с.
 69. Іщук Н.В. Тестові завдання з методики навчання іноземної мови: Навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 30с.
 70. Камінський М.В. Виявлення ефективності методик технічної та швидкісно-силової підготовки бійців рукопашників молодшого та середнього шкільного віку: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 34с.
 71. Камінський М.В. Методика розвитку сили у дітей старшого шкільного віку: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 32с.
 72. Камінський М.В. Самостійні заняття з фізичного виховання. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 59с.
 73. Капко Б.Й. Люби, вивчай і пізнавай свій рідний край [літературна Богуславщина] // Джерело. – 2002. – №21 (березень). – С.2-3.
 74. Капко Б.Й. Методичні рекомендації до самостійного вивчення окремих тем з української літератури студентами коледжу. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 21с.
 75. Капко Б.Й. Огляд творчості Євгена Плужника // Все для вчителя. – 2011. – №34-36 (грудень). – С.150-153.
 76. Капко Б.Й. «Прийдешність бачу я, віки потомні!»: Літературна композиція по творчості Лесі Українки // Все для вчителя плюс. – 2008. – №23-24. – С.13-17.
 77. Капко Б.Й. «Як це добре, що піснями розцвітає обрій»: Урок-концерт за творчістю А.Малишка // Все для вчителя плюс. – 2008. – №1-2. – С.55-58.
 78. Капко Б.Й., Никоненко Г.М. Богуславські сторінки творчості Тараса Мельничука // Київщина у фактах ,історичних подіях, постатях: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2002. – С.136-142.
 79. Кисленко І.Л. Навчально-дидактичні матеріали з іноземної (німецької) мови для студентів І курсу по темі «Простий (розповідний) минулий час». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 30с.
 80. Клименко Ф.П. розвиток самостійності та виконавських навичок у вокальному класі: Навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – 27с.
 81. Коваленко Ю.А. Основні моменти відбору в баскетболі: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 28с.
 82. Коваленко Ю.А. Методичні рекомендації по техніко-тактичній підготовці вивчення гри в баскетбол. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 62с.
 83. Коваленко Ю.А. Методичні рекомендації щодо самостійних занять з фізичного виховання для студентів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 50с.
 84. Концеренко В.І. Біля витоків слова [проблеми дошкільного виховання] // Світло. – 1996. – №2. – С.68.
 85. Концеренко В.І. Майбутні вихователі – дітям! (Скарбничка студентської творчості). – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2009. – 40с.
 86. Концеренко В.І. Педагогіка: Контроль знань. Збірник задач і вправ. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 62с.
 87. Концеренко В.И. Подготовка учащихся к работе с семьей // Дошкольное воспитение. – 1986. – №12. – С.60-63.
 88. Концеренко В.І. Професія чи покликання [на теми виховання] // Вісті Богуславщини. – 1996. – 16 вересня.
 89. Концеренко В.І., Завірюха Л.І. Вступ до спеціальності: Курс лекцій з практикумом: Навчальний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 113с.
 90. Концеренко В.І. ,Янушевич М.Є. Опірні конспекти та таблиці з методами розвитку рідної мови для самостійної роботи студентів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 42с.
 91. Крива Т.В. Основи Алгоритмізації і програмування. Теоретичний матеріал, приклади і завдання, практичні роботи з курсу «Основи інформатики». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 36с.
 92. Кулікова О.Є. Цивільне та сімейне право України: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 38с.
 93. Кулікова О.Є. Цивільне та сімейне право: Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів ІІІ курсів спеціальності «Правознавство» денної форми навчання. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 23с.
 94. Кушка Н.Х. Богуславщина // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №4. – С.24.
 95. Кушка Н.Х. Роль конхіліоофауни в стратегічних та палеографічних дослідженнях палеогену птатфорної частини України // Вісник Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2009. – №47. – С.4.
 96. Кушка Н.Х., Панасенко Т.В. Йододефіцитні захворювання // Безпека життєдіяльності. – 2008. – №3-4. – С.51-52.
 97. Кушка Н.Х., Панасенко Т.В. Раціональне харчування – важливий чинник здоров’я в умовах радіаційного забруднення // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №7. – С.21.
 98. Кушка Н.Х., Панасенко Т.В. Тест «Пожежа в домі» // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №4. – С.40-41.
 99. Лисак С.В. Сьогодні Україна шанує свого славного сина [Передмова] // Всесвіт Івана Нечуя-Левицького: Збірник науково-практичних матеріалів до 170-річчя з дня народження І.С.Нечуя-Левицького. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – С.5.
 100. Лисун В.І. Методичні рекомендації щодо складання анотацій до фортепіанного циклу П.І.Чайковського «Пори року». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 46с.
 101. Лісовенко Т.О. Діяльність спортивних секцій – запорука реалізації державної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації» // Вісник педагогічних закладів І-ІІ р.а. Центрального регіону. – 2006. – №1. – С.10-11.
 102. Люрин И.Б. Тип молюски // Вредители сельско-хозяйственных культур и лесных насаждений / Под. ред. В.П.Васильева. Том 1. – К.: Урожай, 1973. – С.88-106.
 103. Люрин И.Б., Уткин В.С. Как развивалась жизнь на Земле. – К.: Рад.школа, 1986. – 129с.
 104. Люрін І.Б. Природа і етнос. – К.: Наукова думка, 1994. – 66с.
 105. Людрін І.Б., Павленко М.Г. Учням про біоніку. – К.: Рад.школа, 1976. – 136с.
 106. Ляшенко С.Д. Сім’я і школа [педагогічний консиліум для батьків] // Позакласний час. – 2011. – №10. – С.47-49.
 107. Ляшенко С.Д. Методичні рекомендації вчителям ЗОШ із формування антинаркогенного мислення школярів на уроках і в позаурочний час за методикою колективного та творчого виховання // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №12. – С.42-45.
 108. Маковецька О. У полум’ї професії [поради психолога] // Джерело. – 2009. – №62 (грудень). – С.3.
 109. Матійчак О.В., Федоренко В.В. Розвиток естетичного сприймання дійсності засобами музичного мистецтва // Все для вчителя. – 2011. – №22-24. – С.13-15.
 110. Матушевська Т.М. Методичні рекомендації до виконання самостійних завдань з навчальної дисципліни «Охорона праці» на тему «Виробниче середовище і його вплив на людину». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 27с.
 111. Михайлова О.Ю. Методика розучування пісні у початковій школі: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 33с.
 112. Михайлова О.Ю. Формування творчої активності засобами музичного мистецтва: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 31с.
 113. Міщенко О.М. Біля джерел слова [про сучасні методики вивчення іноземної мови] // Світло. – 1996. – №2. – С.67-68.
 114. Міщенко О.М. Веди урок іноземною мовою. Вирази класного вжитку. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 46с.
 115. Морозова М.В. Пісні. 8 клас (Збірка пісень з нескладним супроводом): Ноти. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 64с.
 116. Морозова М.В., Джуль О.І. Неслухняні черевички: Музична казка // Дошкільне виховання. – 2008. – №6. – С.27-28.
 117. Никонеко Г.М. Із Богуслава до Санкт-Петербурга [делегація коледжу відвідала Академію художеств і передала в дар бюст І.Сошенка] // Вісті Богуславщини. – 2008. – 24 травня.
 118. Никоненко Г.М. Мовні зацікавлення Івана Нечуя-Левицького // Всесвіт Івана Нечуя-Левицького: Збірник науково-практичних матеріалів до 170-річчя з дня народження І.С.Нечуя-Левицького. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – С.40-43.
 119. Никоненко Г.М. Мовою серця [презентація творчості поетеси-землячки Н.Півторацької] // Джерело. – 2007. – №55 (травень). – С.4.
 120. Никоненко Г.М. Нашого цвіту – по всьому світу [презентація поетичної збірки Т.Куделі «Моя весна»] // Джерело. – 2010. – №64 (березень). – С.4.
 121. Никонеко Г.М. Невідомі сторінки життя відомої письменниці Марко Вовчок та її останнє кохання у Богуславі // Джерело. – 2006. – №47 (квітень). – С.2-3.
 122. Никонеко Г.М. «Нікому не складав похвал в угоду» (Про життєвий і творчий шлях Петра Овчара) // Визначні особистості краю: матеріали студентської науково-практичної конференції. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – С.61-72.
 123. Никоненко Г.М. Пам’ять невмируща [про творчість Т.Мельничука] // Джерело. – 2001. – №2 (березень). – С.6-8.
 124. Никоненко Г.М. Титан думки і праці [до 150-річчя І.Я.Франка] // Джерело. – 2006. – №49 (вересень). – С.2.
 125. Олексієнко О.І. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 38с.
 126. Олексієнко О.І. Вдосконалення правових основ безпеки життєдіяльності // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Матеріали VI Міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Національний авіаційний університет, Міжнародна академія безпеки життєдіяльності, 2007. – С.72-73.
 127. Олексієнко О.І. Соціально-політичні і природничо-техногенні небезпеки // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Стан БЖД, ОП та ЦЗ в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (25 листопада 2011 року). Ч.1. Безпека життєдіяльності. – Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2011. – С.105-106.
 128. Оліексієнко О.І., Голінська О.К. Чарівний світ орігамі: навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2007. – 26с.
 129. Павліченко О.С. Навчально-дидактичні матеріали до серії занять на тему «Живопис». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 24с.
 130. Панасенко Т.В. Анатомія, фізіологія та патологія дітей з основами генетики: Словник-довідник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 85с.
 131. Панасенко Т.В. Зорова сенсорна система. Будова і функції органа зору // Все для вчителя. – 2011. – №10-11. – С.24-26.
 132. Панасенко Т.В., Кушка Н.Х. Йододефіцитні захворювання // Безпека життєдіяльності. – 2008. – №3-4. – С.51-52.
 133. Панасенко Т.В., Кушка Н.Х. Раціональне харчування – важливий чинник здоров’я в умовах радіаційного забруднення // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №7. – С.21.
 134. Панасенко Т.В., Кушка Н.Х. Тест «Пожежа в домі» // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №4. – С.40-41.
 135. Підгаєвська С.М. Формування техніки педалізації як одного із засобів музичного мистецтва. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2010. – 35с.
 136. Погрібняк Г.А. Методичні поради студентам до практики «Навчально-творча практика» спеціальності «Образотворче мистецтво». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 26с.
 137. Погрібняк Г.А. Психологічні особливості спілкування викладача зі студентом у процесі проведення індивідуальних занять з музичних дисциплін // Проблеми мистецької освіти: Збірник науково-методичних статей. Випуск 5. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2010. – С.175-181.
 138. Попко Н.В. Наочність за допомогою графіки SmartArt: навчаль7но-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 38с.
 139. Прудиус О.С. Вибрані аспекти виховання: Методичні рекомендації керівникам груп щодо організації виховної роботи зі студентами. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 61с.
 140. Прудиус О.С. Інтерактивні методи навчання: від теорії до практики: Методичні рекомендації студентам. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 37с.
 141. Прудиус О.С. Вправи для розвитку мовленнєвих здібностей та уваги школярів // Початкова школа. – 2011. – №2. – С.17-20.
 142. Романик О.М. Збірник тестових завдань з предмету «Соціальна психологія». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 26с.
 143. Руденченко А.А. Актуальність застосування комп’ютерної графіки на заняттях з декоративного розпису в основній школі // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 квітня 2006р.) - К.:КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2006. - С.123-125.
 144. Руденченко А.А. Використання цінностей етнодизайну у навчально-виховному процесі // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наук праць. ВНЗ Інститут реклами, 2010. - Вип. 12. - С. 78-82.
 145. Руденченко А.А. Вступ до спеціальності. Дизайн. – К.: Київський університет імені Б.Грінченка. – 2011. – 88с.
 146. Руденченко А.А. Декоративний розпис як складова українського етнодизайну // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (28-30 жовтня 2010р.) - Полтава: ПНПУ ім. Короленка, 2010. -С. 93.
 147. Руденченко А.А. Етнопедагогічні аспекти навчання декоративного розпису// Наукові записки: Збірник наук праць. Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2011. - Вип. 78. - С. 124-129.
 148. Руденченко А.А. Застосування нових інформаційних технологій під час виконання декоративного розпису // Реклама і дизайн - європейський вибір (освіта, наука, практика): Збірник наук, праць/ Ред. кол.: М.П.Ліфінцев, Є.А.Антонович та ін. - К.: Інститут реклами. 2010. - Вип.4. - С.387-390.
 149. Руденченко АА. Методика декоративного розпису: інтегрований підхід // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К., НПУ імені М.П.Драгоманова - 2004. - Том 46. - С. 103-111. Руденченко А.А. Художня творчість з комп’ютерною підтримкою // Проблеми сучасного підручника. 36. наук, праць/ Редкол. - К.: Педагогічна Думка, 2003. - Вип.4. - С. 125-129.
 150. Руденченко А.А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі [Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук]. – К.: національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2006. – 19с.
 151. Руденченко А.А. Методика навчання проектування на заняттях з художнього розпису // Збірник праць наукової конференції «Проектний підхід до компетентісно спрямованої освіти». Збірник наукових праць. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – С. 565-572.
 152. Руденченко А.А. Особливості навчання декоративному розпису в техніці холодного батику // Реклама і дизайн - європейський вибір (освіта, наука, практика): Збірник наук, праць/ Ред. кол.: М.П.Ліфінцев, Є.А.Антонович та ін. - К.: Інститут реклами. 2010,-Вип.4.-С.390-394.
 153. Руденченко А.А. Особливості навчання декоративному, розпису в техніці холодного батику // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. - Переяслав- Хмельницький, 2004. - Вип. 5. - С. 59-62.
 154. Руденченко А.А. Теоретичні і методичні аспекти використання декоративного розпису в педагогіці середньої школи// Наукові записки: Збірник наук праць. Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2007. - Вип. 67. - С.174-181.
 155. Руденченко А.А. Теоретичні основи формування компетентності з етнодизайну // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: Здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-21 жовтня 2011 року). – Умань: Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини, 2011. – С.174-180.
 156. Руденченко А.А. Традиції і сучасність. Холодний батик. Методичний аспект. // Наука і сучасність: Збірник наук праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2005. - Том. 50. -С.114-121.
 157. Сабов І.І. Методичні рекомендації по формуванню запису музичного диктанту на уроках сольфеджіо. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2008. – 22с.
 158. Смакота Л.В. Абітурієнти очима екзаменаторів // Джерело. – 2002. – №4 (червень). – С.2.
 159. Смакота Л.В. Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації [до 40-річчя закладу] // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №4. – С.23-24.
 160. Смакота Л.В. Ви – студент! [поради психолога] // Джерело. – 2002. – №15 (вересень). – С.4.
 161. Смакота Л.В. «Вчити вчитися» - основне кредо Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С.Нечуя-Левицького // Київська правда. – 2005. – 7 липня.
 162. Смакота Л.В. «Золота Фортуна» – найвища сходинка до міжнародного визнання // Вісті Богуславщини. – 2010. – 27 березня.
 163. Смакота Л.В. Інформаційно-комунікаційні технології – результат успіху // Джерело. – 2006. – №45 (лютий). – С.1.
 164. Смакота Л.В. Компетентнісно-орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи // Гуманітарний вісник. Педагогіка, психологія, філософія. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний університет імені Г.С.Сковороди, 2009. – №18. – С.195-198.
 165. Смакота Л.В. Крізь небесні вікна бачити красу [про О.В.Стрілець] // Вісті Богуславщини. – 2000. – 5 грудня.
 166. Смакота Л.В. Ознаки професійної компетентності вчителя початкових класів // Збірник наукових праць Полтавького педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Випуск 6 (53). – Полтава: Техсервіс, 2006. – С.237-244.
 167. Смакота Л.В. Педагогічні основи виховання «важких» підлітків у структурі сільського мікросоціуму // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. Книга ІІ. – К.: Педагогічна думка, 1999. – С.163-168.
 168. Смакота Л.В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів // Вісник педагогічних закладів І-ІІ р.а. Центрального регіону України, 2007. – №2. – С.11-14.
 169. Смакота Л.В. Складові професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів // Наукові записки. – Випуск 63. (Педагогічні науки). – Кіровоград: Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 2005. – С.189-192.
 170. Смакота Л.В. Сучасна історіографія професійної компетентності вчителів початкових класів // наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Випуск 16. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2005. – С.320-325.
 171. Смакота Л.В. Успішна професійна діяльність викладача ВНЗ як фактор формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Педагогіка вищої школи: Методологія, теорія, технології: Теоретичний та науково-методичний часопис. Том І. – К.: Вища освіта України, 2011. – №3. – С.608-615.
 172. Стеценко В.А. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки: Стислий конспект лекцій для самостійного вивчення теми. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 24с.
 173. Стеценко В.А. політологія у визначеннях, поясненнях, таблицях і схемах. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2009. – 124с.
 174. Стеценко В.А. Соціологія: Контрольний тест. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 22с.
 175. Стеценко В.А. Соціологія. Термінологічний словник ключових понять. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 22с.
 176. Тимофєєва О.О. Заробітна плата в освіті: Особливості нарахування і виплати в сучасних умовах // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ ПХДПУ, 2011. – Випуск 16/2. – С.50-54.
 177. Тимофєєва О.О. Основи економічної теорії: Задачі, приклади і їх розв’язування, питання до екзамену. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 22с.
 178. Тимофєєва О.О. Політична економія: Рекомендації до виконання практичних робіт. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 16с.
 179. Тимофєєва О.О. Рекомендації для підготовки до семінарських занять. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 11с.
 180. Тимофєєва О.О. Розміщення продуктивних сил. Робочий зошит. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 26с.
 181. Тимофєєва О.О. Стратегія підприємства. Вивчення матричного аналізу корпоративних стратегій. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 20с.
 182. Хоменко А.О. «Колискова ведмедиці»: Збірник пісень для дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку у супроводі фортепіано. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2004. – 38с.
 183. Чорний С.П. Формування музичної культури студентів коледжу на заняттях постановки голосу // Наукові записки Ніжинського державного університету імені М.Гоголя. – Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2011. – №6. – С.100-103.
 184. Чайка Н.И., Попель П.П. Взаимодействие оксида висмута (ІІІ) с бихроматами натрия и калия в нитратсодержащих рас плавах // Украинский химический журнал. – 1986. – Том 52 (спецвыпуск №5). – С.461-464.
 185. Чайка Н.И., Попель П.П. Ионообменные реакции оксида висмута и иксинитрата висмута-лития с хроматами щелочных металлов в нитратном расплаве // Журнал неорганической химии. Том 34. – М.: Академия наук СССР, 1990. – Выпуск №10. – С.2479-2483.
 186. Чайка Н.И., Попель П.П. Оксинитрат лития-висмута: Получение из нитратного расплава и некоторые свойства // Вестник Киевского университета. Химия. Выпуск 28. – К.: Высшая школа, 1987. – С.30-33.
 187. Чайка Н.І. Органічна хімія: Курс лекцій для студентів І курсу гуманітарного профілю [Електронний посібник]. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2040. – 40с.
 188. Чорний С.П. Формування навичок самоосвіти і самовиховання на заняттях постановки голосу: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 26с.
 189. Чедрик В.Ю. Біля джерел слова [про стан музично-теоретичної літератури] // Світло. – 1996. – №2. – С.69.
 190. Чедрик В.Ю. Олександр Кошиць і його хор як вісник світової слави української пісні. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 57с.
 191. Чедрик В.Ю. У серії «Забуті імена» видано твори українських композиторів, репресованих і заборонених тоталітарним режимом // Українська музична газета. – 2010. – №1(75). – С.10.
 192. Чедрик Т.В. Ансамблева гра у класі музичного інструменту як засіб фахової підготовки майбутнього вчителя музики // Проблеми мистецької освіти. Збірник науково-методичних статей. Випуск 6. – Ніжин: Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, 2011. – С.126-133.
 193. Чедрик Т.В. Інтерпретація та художньо-педагогічний аналіз фортепіанних творів композиторів української діаспори: Методичні рекомендації. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 31с.
 194. Чедрик Т.В. Джазові імпровізації Неоніли Лагодюк // Українська музична газета. – 2007. – №2. – С.9.
 195. Чернявський Б.В. Застосування комп’ютерної графіки в навчальному процесі та її роль в підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. Випуск 89. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.245-252.
 196. Чернявський Б.В. Комп’ютерні технології навчання у змісті викладання образотворчого мистецтва // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. Випуск 82. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С.210-216.
 197. Чернявський Б.В. Методичні рекомендації до виконання самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Пластична анатомія». – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 35с.
 198. Чернявський Б.В. Педагогічні умови здійснення професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій навчання // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. Випуск 88. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.199-206.
 199. Чернявський Б.В. Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва за допомогою мультимедійної техніки // Педагогічні інновації, ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. – К., 2010. – С.?.
 200. Чернявський Б.В. Проблеми комп’ютеризації навчально-виховного процесу сільських шкіл // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – С.108-110.
 201. Шапран В.П. Крилата музична поезія Богуславщини: Збірник нарисів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – 42с.
 202. Шапран В.П., Шапран Н.Г. У світі музики: навчально-методичний посібник. – К.: НВФ «Славутич-Дельфін», 2011. – 148с.
 203. Шеремет А.В. Народна пісня на Богуславщині // Київщина у фактах, історичних подіях, постатях: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2002. – С.156-159.
 204. Шеремет А.В. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей різного віку в сім’ї // Формування здорового способу життя в навчання та вихованні дітей: психолого-педагогічні та медичні аспекти: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Переяслав-Хмельницький: Державний педагогічний університет імені Г.Сковороди, 2001. – С.137-141.
 205. Шеремет А.В. Основи науково-педагогічних досліджень у схемах і таблицях: Навчально-методичний посібник. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 24с.
 206. Щедріна І.Я. Бальні танці у школі: На допомогу музичному керівникові // Позакласний час. – 2009. – №1-2. – С.81-86.
 207. Юзефович О.М. Біля витоків слова [про необхідність аналізу музичного розвитку хорових колективів] // Світло. – 1996. – №2. – С.69.
 208. Юзефович О.М. Хорознавство: Навчально-методичний посібник для студентів мистецьких навчальних закладів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2012. – ?с.
 209. Яковенко Т.В. Біля джерел слова [про проблеми сучасної української літератури] // Світло. – 1996. – №2. – С.67.
 210. Яковенко Т.В. «Богуславські» твори Івана Нечуя-Левицького. Пам’яті знаменитого земляка. Знаменитий стеблівець. Нечуєвськими стежками // Всесвіт Івана Нечуя-Левицького: Матеріали до 170-річчя з дня народження письменника / За заг.ред. С.В.Лисака, Укл. Т.В.Яковенко. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2010. – С.56-63, 102-110, 118-125.
 211. Яковенко Т.В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні української мови студентів навчальних закладів І-ІІ р.а. (за шкільним компонентом): Досвід роботи. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 47с.
 212. Яковенко Т.В. Літературне краєзнавство як засіб прилучення молодших школярів до український національних цінностей // Школа І ступеня: Теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. – Випуск 8. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – С.95-103.
 213. Яковенко Т.В. «Людина і ліс»: Конкурс на кращий твір. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2009. – 56с.
 214. Яковенко Т.В. Надросся в творах Івана Нечуя-Левицького // Київщина у фактах, історичних подіях, постатях: Матеріали науково-практичної студентської конференції. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2002. – С.125-131.
 215. Яковенко Т.В. Написання малих літер української абетки. Практикум з методики навчання каліграфії. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 53с.
 216. Янушевич М.Є. Джерельце духовності: Начально-методичний посібник на допомогу студентам та вихователям дитячого садка. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 81с.
 217. Янушевич М.Є. Інструкції до практичних занять з курсу методики розвитку рідної мови і навчання грамоти. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 20с.
 218. Янушевич М.Є. Методичні рекомендації до курсових робіт з методики розвитку рідної мови і навчання грамоти. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 23с.
 219. Янушевич М.Є., Концеренко В.І. Опірні конспекти та таблиці з методами розвитку рідної мови для самостійної роботи студентів. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 42с.
 220. Янушевич М.Є. Практикум з методики розвитку рідної мови і навчання грамоти: Педагогічні задачі і педагогічні ситуації, тести, вікторини. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 20с.
 221. Янушевич М.Є. Тематика та методичні рекомендації до написання і оформлення контрольних робіт з методики розвитку рідної мови і навчання грамоти. – Богуслав: Богуславський гуманітарний коледж імені І.С.Нечуя-Левицького, 2011. – 23с.
 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти