Меню сайту

ВхідПоказники обсягів регіонального (державного) замовлення на підготовку фахівців у
КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж
імені І. С. Нечуя-Левицького» у 2017 році

 

№ з/п

Напрям підготовки, спеціальність

Прогнозовані показники прийому у 2017 році (денна форма навчання)

 
 

На основі базової та повної загальної середньої освіти

 

1

012 Дошкільна освіта

20

 

2

013 Початкова освіта
англійська мова
інформатика

40
20
20

 

3

231 Соціальна робота

20

 

4

014 Середня освіта (музичне мистецтво)

20

 

5

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

20

 

6

081 Право

5

 

7

051 Економіка

5

 

8

014 Середня освіта (фізична культура)

25

 
 

Разом:

155

 
 

Конкурс "Юні таланти"

Офіційні веб-сайти